Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
18-01-2018
Uitschaarverklaring fosfaatrechten voor 1 april insturen
Geen korting op overdracht rechten middels uitschaarverklaringj
Verder lezen
 
17-01-2018
Beschikking fosfaatrechten goed controleren
De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels een beschikking fosfaatrechten ontvangen.
Verder lezen
 
11-01-2018
NVWA controleert stalklimaat varkens
NVWA is gestart met inspecties of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren.
Verder lezen
 
10-01-2018
Afschrijving dier- en fosfaatrechten
Rechten kunnen worden afgeschreven tot 31 december 2027
Verder lezen
 
04-01-2018
Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april
Gemelde bijzondere omstandigheid in het kader van de regeling fosfaatreductieplan moet opnieuw gemeld worden voor de fosfaatrechten.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 17-1-2018
ECLI:NL:CRVB:2018:129
Beëindiging ZW-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen twijfel aan de bevindingen van de verzekeringsarts. Geen aanleiding voor het aannemen van een grotere urenbeperking. Toereikend gemotiveerd dat, ondanks dat enkele functies vervallen omdat in die functies een auto moet worden bestuurd of omdat moet worden gewerkt met gevaarlijke machines, de voor het arbeidsongeschiktheidspercentage
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 17-1-2018
ECLI:NL:RBNHO:2018:317
Beroep tegen opgelegde last onder dwangsom is gegrond. Voor het gebruik van de gronden voor opslag van materialen, te weten dakpannen is het overgangsrecht van toepassing. De foto van betrokkene uit 2002 is hierbij doorslaggevend geweest. Het college moet opnieuw op het bezwaar beslissen.
Verder lezen
 
Raad van State / 17-1-2018
ECLI:NL:RVS:2018:141
Bij besluit van 24 augustus 2016 heeft het college van dijkgraaf en heemraden aan [vergunninghoudster] een watervergunning verleend voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur waterschap Hollandse Delta 2014 (hierna: Keur) vergunning is vereist.
Verder lezen
 
Raad van State / 17-1-2018
ECLI:NL:RVS:2018:151
[appellante A] heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 27-11-2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:6903
In Marokko is geen adoptie tot stand gekomen, maar slechts een pleegzorgmaatregel (Kafala). Adoptie naar Nederlands recht op grond van artikel 1:227 BW en artikel 1:228 BW.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 21-4-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:5118
Wraking wegen proces rechterlijke beslissingen.Verzoek is afgewezen
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 16-1-2018
ECLI:NL:GHSHE:2018:141
Hebben partijen overeenstemming bereikt over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap? Opschortende voorwaarde.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 10-1-2018
ECLI:NL:CRVB:2018:135
Verantwoording pgb jaar 2014. Intensieve controle. Pgb op nihil. Niet voldaan aan verplichtingen uit Rsa. Geobjectiveerde documenten. AWBZ-zorg. Evenredige belangenafweging door Zorgkantoor.
Verder lezen