Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
13-06-2019
Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht
Veehouder voert niet het gehele bedrijfsoverschot af op basis van een regionale mestafzetovereenkomst, waardoor deze vrijstelling niet van toepassing is
Verder lezen
 
13-06-2019
Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS
Geen externe saldering mogelijk met tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 gestopt bedrijf.
Verder lezen
 
12-06-2019
Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%
Afroming tijdelijk verhoogd van 10% naar 20%
Verder lezen
 
06-06-2019
Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK
Alle eigenaren van vleeskalveren moeten bijdragen aan het Onderzoeks- enj Innovatieprogramma
Verder lezen
 
04-06-2019
Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019
Pachtnormen stijgen in gebieden met veel melkveehouderij, daling in gebieden met veel akkerbouw
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 21-5-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:4417
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Redelijke uitleg van honorariumafspraak.Door beroepsfout advocaat is een vordering verjaard. Vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen omdat de uitkomst van de procedure niet anders zou zijn geweest als de advocaat de beroepsfout niet had gemaakt. De honorariumafspraak tussen advocaat en cliënt bevat een leemte, die met een redelijke uitleg en de aanv
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 28-5-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:4609
7:365 lid 3 BW Ontslag uit medepacht. Uitleg overeenkomst over uitoefening van de pachtrechten.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 11-6-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:2579
Inkomen uit aanmerkelijk belang. Aandelenverkoop vader-zoon. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de tegenprestatie is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 4.22 Wet IB. Bij de verkoop gevolgde handelswijze zou bij een verkoop aan een derde ook zijn gevolgd.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 05-6-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:1891
1) ZW-uitkering terecht beëindigd. 2) Aanvraag ZW-uitkering terecht afgewezen. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen twijfel aan de juistheid van het door de verzekeringsarts ingenomen standpunt over de belastbaarheid van appellante op de data in geding. Voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht geschikt zijn voor appellante.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 12-6-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:2596
Winst uit aanmerkelijk belang als gevolg van een verschuiving in het aandelenbelang. Omvang van het vervreemdingsvoordeel. Onzakelijke lening. Interne compensatie.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 11-6-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:4120
Het is niet in strijd met internationaal arbeidsrecht dat een loodgieter die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, geen Ziektewetuitkering krijgt.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 13-6-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:4243
Het Openbaar ministerie mag de leden van de “We are here” groep (uitgeprocedeerde asielzoekers) ontruimen uit de door hen gekraakte woning.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 29-5-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:2668
Geen dwaling/bedrog bij totstandkoming van (notariële) aktes van schenking en overdracht van aandelen van de ouders aan twee zonen.
Verder lezen