Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met Oudshoorn & Schoe
0348-418816
Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers 
 
Datum: 15-5-2018
Categorie:
Trefwoorden: aardappelen, akkerbouw, gecombineerde opgave, granen, landbouwer, suikerbieten, tarieven
 
Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.
 
Inhoud

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. Onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over gewasoverschrijdende thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de toekomst van de akkerbouw en waar akkerbouwers goed onderbouwde keuzes in willen maken.

Om de verschuldigde onderzoeksbijdrage te kunnen bepalen, is iedere teler van aardappelen, granen en suikerbieten verplicht zich te registreren bij BO Akkerbouw. De Minister van Economische Zaken heeft daarom een registratieregeling verbindend verklaard. Via deze regeling worden telers verplicht om zich direct of indirect bij BO Akkerbouw te registreren.

In de Gecombineerde opgave kon men RVO.nl machtigen gegevens te verstrekken aan BO Akkerbouw, op basis waarvan de verplichte onderzoeksbijdrage wordt vastgesteld. Wanneer men geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, moet men zich zelf laten registreren bij BO Akkerbouw en de areaalgegevens verstrekken door het inzenden van een volledig en ondertekend ‘Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking’. Dit formulier is te vinden op de website www.bo-akkerbouw.nl. Indien men een machtiging heeft verstrekt aan RVO.nl, krijgt men een korting op de te betalen onderzoeksbijdrage.

De tarieven voor 2018 moeten nog worden vastgesteld, maar bedragen niet meer dan (in euro’s per ha):

  • consumptie- en pootaardappelen 13,20
  • zetmeelaardappelen 8,80
  • granen 4,40
  • suikerbieten 8,80
Link naar dit bericht