Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met Oudshoorn & Schoe
0348-418816
Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni 
 
Datum: 17-5-2018
Categorie: Mestwetgeving
Trefwoorden: akkerbouw, drijfmest, fosfaattoestand, gewassen, stikstofdifferentiatie
 
Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.
 
Inhoud

(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Dit zijn de zogenaamde equivalente maatregelen. Bedrijven die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich tot 1 juni 2018 aanmelden bij RVO.nl via Mijn Dossier.

Mogelijke maatregelen
Voor dit jaar zijn er vier equivalente maatregelen waarvoor men zich kan aanmelden, namelijk:

  • hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten;
  • hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’;
  • hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘neutraal’;
  • rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden.

Voorwaarden
Voor elke maatregel gelden andere voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.rvo.nl. Daar is ook te vinden voor welke gewassen de maatregelen mogelijk zijn. Let erop dat deelname aan de maatregelen in sommige gevallen beperkingen oplevert in het gebruik van drijfmest.

Combineren van maatregelen
De equivalente maatregel ‘hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten’ mag niet gecombineerd worden met de equivalente maatregel ‘rijenbemesting in maïs’ en evenmin met de stikstofdifferentiatie.

Link naar dit bericht