Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
18-07-2018
Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Deel van het budget in 2019 wordt naar voren gehaald.
Verder lezen
 
17-07-2018
Aandachtspunten EA-vanggewassen
EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
Verder lezen
 
12-07-2018
Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders
Varkenshouders die willen investeren in duurzaamheid en leefomgeving kunnen onder voorwaarden tegen een gereduceerde prijs varkensrechten verkrijgen.
Verder lezen
 
10-07-2018
Geitenhouderij in Utrecht op slot
Vestiging of uitbreiding geitenhouderijen per direct op slot gezet.
Verder lezen
 
10-07-2018
Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij
Vergoeding voor stoppende bedrijven in Oost- en Zuid-Nederland, stimulering investeringen in brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 17-7-2018
ECLI:NL:CBB:2018:359
GLB, ontvankelijkheid, V.O.F., vennootschapsakte, machtiging vereist voor voeren van rechtsgedingen, geen machtiging overgelegd.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 11-7-2018
ECLI:NL:RBNNE:2018:2829
Erfrecht. Bevel verdeling nalatenschap n.a.v. geschillen over toedeling landbouwgrond en omvang van vorderingen op erfgenamen u.h.v. geldleningen.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 17-7-2018
ECLI:NL:CBB:2018:358
betalingsrechten, teveel opgegeven landbouwgrond, artikel 19 bis Verordening 640/2014 met terugwerkende kracht toegepast, vertrouwensbeginsel.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 03-7-2018
ECLI:NL:CBB:2018:356
Jonge landbouwer (onder oude regelgeving dat o.g.v. overgangsrecht nog van toepassing is). Bedrijfshoofd. Effectieve en voortdurende zeggenschap in geval van rechtspersonen, maatschappen of VOF`s onder oude regelgeving. Unirechtelijk vertrouwensbeginsel.Art. 2.1 en art. 2.42 Regeling LNV-subsidies onderdeel Jonge landbouwers 2013 (oud)Art. 2.1 en 5.1 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 11-7-2018
ECLI:NL:RBNNE:2018:2829
Erfrecht. Bevel verdeling nalatenschap n.a.v. geschillen over toedeling landbouwgrond en omvang van vorderingen op erfgenamen u.h.v. geldleningen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 29-6-2018
ECLI:NL:RBDHA:2018:8752
Jeugdrecht - verl. OTS en verl. MUHP voor kortere duur + aanhouding. De Raad voor de Kinderbescherming moet nader onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van plaatsing van de minderjarige bij de moeder
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 29-6-2018
ECLI:NL:RBDHA:2018:8748
Jeugdrecht - beëindiging gezag van de moeder over de minderjarige. OTS voor de duur van 1 jaar en MUHP voor de duur van 3 maanden, zodat kan worden toegewerkt naar plaatsing van de minderjarige bij de vader.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 29-6-2018
ECLI:NL:RBDHA:2018:8747
Jeugdrecht - niet-ontvankelijk verklaring van de moeder in verzoek tot vaststelling omgangsregeling. Afwijzing van het verzoek tot verl. MUHP minderjarige 1, hij gaat terug naar de moeder. Verl. MUHP minderjarige 2, want perspectief nog niet bekend.
Verder lezen