Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-09-2018
Aanhouden overdrachten fosfaatrechten bij vleesveehouders
Toegekende fosfaatrechten worden eerst herbeoordeeld.
Verder lezen
 
19-09-2018
Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen
Bij inscharen van graasdieren zal in alle gevallen gerekend moeten worden met de gebruiksnormen voor beweiden.
Verder lezen
 
19-09-2018
Controle derogatiebedrijven
NVWA moet dit jaar nog een aanzienlijk deel van de verplichte controles uitvoeren.
Verder lezen
 
13-09-2018
Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december
Deel fosfaatgebruiksnorm 2019 kan overgeheveld worden naar 2018
Verder lezen
 
12-09-2018
Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan
Het is dit jaar als gevolg van de droogte toegestaan om vanggewassen te gebruiken voor voederwinning en/of beweiding.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 18-9-2018
ECLI:NL:GHAMS:2018:3353
Klacht tegen een notaris. Klaagster verwijt de notaris de zorgplicht te hebben geschonden. Onherroepelijke volmacht. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard, de maatregel van waarschuwing opgelegd en besloten tot openbaarheid van de maatregel. Het hof vernietigt de bestreden beslissing voor zover de kamer heeft besloten tot openbaarheid van de maatregel en bevestigt die voor het overige. Kost
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 07-9-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:7867
Boetes opgelegd aan pluimveeslachterij omdat volgens de NVWA toezichthouder kuikens tekenen van bewustzijn vertoonden na het elektrisch waterbad en sprake was van vleugelbeknellingen en rugliggingen bij kuikens in geloste containers.
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 19-9-2018
ECLI:NL:RBOVE:2018:3422
Omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het aanleggen van een tijdelijk zonnepark met circa 22.500 zonnepanelen met trofastations te Rouveen; beroep ongegrond.
Verder lezen
 
Raad van State / 19-9-2018
ECLI:NL:RVS:2018:3063
Bij besluiten van 27 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan ``Honderdland fase 2`` en het daarbij behorende exploitatieplan vastgesteld.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 18-9-2018
ECLI:NL:GHAMS:2018:3358
Huur woonruimte, ontbinding en ontruiming, huurachterstand drie maanden. Huurder werkt niet mee aan verhelpen gebreken waarvan het nog maar de vraag is of deze voor rekening van de verhuurder komen. Huurder ontviel de bevoegdheid de huurbetalingen op te schorten.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 23-3-2016
ECLI:NL:RBNHO:2016:11559
Ontzeggen omgang voor onbepaalde tijd. De conclusies en het advies van de bijzondere curator zijn duidelijk. Zolang de minderjarige niet zelf aangeeft contact te willen maken met zijn vader is het niet in zijn belang dat er acties worden ondernomen om dit contact tot stand te brengen. Het advies houdt in dat geen toestemming gegeven zou moeten worden voor contact tussen vader en zoon. De bijzonder
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 19-9-2018
ECLI:NL:RBAMS:2018:6687
In twee rechtszaken van klanten van ABN Amro en Rabobank over renteswaps, heeft de rechtbank besloten prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Omdat er veel gedoe is over die renteswaps (die door banken werden verkocht om het risico van rentestijging op een lening af te dekken maar een ‘negatieve waarde’ opleverden toen de rente daalde) in Amsterdam en bij andere rechtbank
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 19-9-2018
ECLI:NL:RBAMS:2018:6686
In twee rechtszaken van klanten van ABN Amro en Rabobank over renteswaps, heeft de rechtbank besloten prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Omdat er veel gedoe is over die renteswaps (die door banken werden verkocht om het risico van rentestijging op een lening af te dekken maar een ‘negatieve waarde’ opleverden toen de rente daalde) in Amsterdam en bij andere rechtbank
Verder lezen