Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met Oudshoorn & Schoe
0348-418816
ECLI:NL:OGEAA:2018:55 
 
Datum uitspraak:23-01-2018
Datum gepubliceerd:14-02-2018
Instantie:Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Zaaknummers:EJ nr. 2365 van 2017
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:Ej. Toestemming tot verbetering geboorteakte en doorhaling latere vermelding erkenning.
Trefwoorden:burgerlijk wetboek
 
Uitspraak
Beschikking van 23 januari 2018
Behorend bij EJ nr. 2365 van 2017


GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBABESCHIKKING


op de vordering van


HET OPENBAAR MINISTERIE,
in Aruba.


Als belanghebbenden worden aangemerkt:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (abs),


[moeder], de moeder,

[juridische vader], de juridische vader,

[biologische vader], de biologische vader,

[minderjarige], de minderjarige.

1DE PROCEDURE
Het openbaar ministerie heeft op verzoek van de abs, op 31 oktober 2017, gevorderd dat de rechter gelast dat de geboorteakte met nummer [nummer] van het registerjaar 2001, ten name van de op [geboortedatum] 2001 geboren voornoemde [minderjarige] (hierna: de minderjarige), wordt aangevuld met de gegevens van de vader, dat de akte van erkenning met nummer [nummer] van het registerjaar 2001, door de heer [juridische vader] nietig wordt verklaard en dat de latere vermelding betreffende erkenning wordt doorgehaald.
2OVERWEGINGEN

2.1
Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte, of latere vermelding, in een register van de burgerlijke stand.2.2
Uit de overgelegde stukken is gebleken dat de minderjarige geboren is staande het huwelijk tussen de moeder, [moeder], en de heer [biologische vader], geboren op [geboortedatum] 1973 in [geboorteland]. De heer [biologische vader] is derhalve op grond van artikel 1:199 onder sub a BWA, vader van de minderjarige. In voornoemde geboorteakte ontbreken zijn gegevens. De akte dient met de gegevens van de vader te worden aangevuld.2.3
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de latere vermelding betreffende erkenning alsmede de akte van erkenning met nummer [nummer] van het registerjaar 2001, door de heer [juridische vader], ten onrechte in het register zijn opgenomen en derhalve dienen te worden doorgehaald.

3DE BESLISSING
Het gerecht:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte met nummer [nummer] van het registerjaar 2001, ten name van [juridische vader], aan te vullen met de volgende gegevens en te verbeteren als volgt:

Geslachtsnaam kind : [geslachtsnaam kind]
Geslachtsnaam vader : [geslachtsnaam vader]
Voornamen vader : [voornaam vader]
Plaats van geboorte vader : [geboorteland]
Dag van geboorte vader : [geboortejaar] 1973

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de latere vermelding betreffende erkenning alsmede de akte van erkenning nummer [nummer] van het registerjaar 2001, door de heer [juridische vader], door te halen

Deze beschikking is gegeven op 23 januari 2018 door mr. E.M.D. Angela, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.
Link naar deze uitspraak