Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met Oudshoorn & Schoe
0348-418816
ECLI:NL:OGEAA:2018:56 
 
Datum uitspraak:23-01-2018
Datum gepubliceerd:14-02-2018
Instantie:Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Zaaknummers:
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:EJ. Toestemming tot verbetering geboorteakte en huwelijksakte
Trefwoorden:burgerlijk wetboek
 
Uitspraak
Beschikking van 23 januari 2018
Behorend bij EJ nr. 2366 van 2017/aua 201702960


GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBABESCHIKKINGop de vordering vanHET OPENBAAR MINISTERIE,
in Aruba.


Als belanghebbenden worden aangemerkt:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (abs).


[zoon].

1DE PROCEDURE
Het openbaar ministerie heeft op verzoek van de abs, op 31 oktober 2017, gevorderd dat de rechter gelast dat de geboorteakte met nummer [nummer] van het registerjaar 1958 en de huwelijksakte met nummer [nummer] van het registerjaar 2002, ten name van de op [geboortedatum] 1958 geboren voornoemde [zoon] (hierna: [de zoon]), wordt aangevuld met de gegevens van de vader.
2OVERWEGINGEN

2.1
Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte in een register van de burgerlijke stand.2.2
Gebleken is dat [de zoon] geboren is staande het huwelijk tussen de moeder, [moeder], en de heer [vader]. De heer [vader] is derhalve op grond van artikel 1:199 onder sub a BW, vader van [de zoon]. In voornoemde geboorteakte en huwelijksakte ontbreken zijn gegevens. De akten dienen met de gegevens van de vader te worden aangevuld.

3DE BESLISSING
Het gerecht:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte met nummer [nummer] van het registerjaar 1958 en de huwelijksakte met nummer [nummer] van het registerjaar 2002, ten name van [de zoon], aan te vullen met de volgende gegevens:


Geboorteakte

Vader: [achternaam vader], [voornaam vader], arbeider, alhier wonende


Huwelijksakte

Ouders echtgenoot
Naam vader: [achternaam, vader]
Voornamen vader: [naam vader]


Deze beschikking is gegeven op 23 januari 2018 door mr. E.M.D. Angela, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.
Link naar deze uitspraak