Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
12-12-2019
Zorg voor correcte I. en R.-registratie bij graasdierpremie
Niet correcte registratie kan leiden tot korting op graasdierpremie
 
12-12-2019
Investeringsaftrek optimaliseren
Een goede planning van investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek
 
11-12-2019
2021 wordt GLB-overgangsjaar
GLB-toeslagen worden in 2021 volgens de bestaande regels uitbetaald.
 
06-12-2019
Nadere afspraken beleidsregels stikstofemissie
Intern en extern salderen mogelijk op basis van feitelijk gerealiseerde (stal)capaciteit
 
06-12-2019
BEX moet overeenkomen met KringloopWijzer
Voorwaarden toepassing BEX aangescherpt
 
 
Kennisbank 
 
12-12-2019
Hoogte investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden
Rechtbank oordeelt dat aftrek niet gecorrigeerd hoeft te worden voor aandeel in maatschap
 
12-12-2019
Duurzaamheidscertificaten GLB 2020
De certificeringsregeling Veldleeuwerik wordt met ingang van 2020 ingetrokken
 
12-12-2019
Wijziging blokkerende zeggenschap jonge landbouwer
Blokkerende zeggenschap moet blijken uit inschrijving in het Handelsregister f uit een akte, overeenkomst of statuten
 
11-12-2019
Wijzigingen Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
Niet benutte betalingsrechten komen vanaf 2020 eerder te vervallen.
 
10-12-2019
Accountantsverklaring ‘actieve landbouwer’ voldoet niet
Accountantsverklaring bevat geen gegevens over het inkomen van de landbouwer
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 12-12-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:4032
Vaststelling arbeidsongeschiktheid op 65 tot 80%. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 10-12-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:10562
Tekortkoming in de nakoming
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 10-12-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:10589
Hoger beroep; schadeverzekering (schaduwkas/schaduwhal voor afharden planten); verzekerde opstal? niet naar verkeersopvatting deel van de aangrenzende Venlokas; ook geen dekking naar partijbedoeling; volgens polisvoorwaarden sneeuwdrukschade op schaduwkas niet meeverzekerd.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 11-12-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:3990
Weigering een WIA-uitkering toe te kennen. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft navolgbaar gemotiveerd dat de informatie van de GZ-psycholoog en van de psychiater die appellant in hoger beroep heeft overgelegd geen aanleiding geeft om verdergaande beperkingen aan te nemen. De overgelegde informatie geeft geen aanleiding tot twijfel aan de juistheid van het medisch oordeel van de verzekering
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 24-9-2019
ECLI:NL:RBDHA:2019:13269
Eiser heeft via een Engels uitzendbureau als piloot bij een vliegmaatschappij gewerkt. Hij was in de periode van 1 april 2004 t/m 28 april 2012 als piloot in Spanje en Italie gestationeerd. Verweerder heeft ter zake van de door eiser op een rekening van de First Curacao International Bank ontvangen inkomsten van het Engelse uitzendbureau navorderingsaanslagen over de jaren 2004 t/m 2011 en vergrij
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 13-12-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:5174
Incident tot zekerheidstelling in kort geding. Eén van de eisers in het kort geding is woonachtig in Monaco en wordt op grond van artikel 224 Rv op vordering van gedaagden veroordeeld tot zekerheidsstelling voor de proceskosten in de hoofdzaak (in conventie) in kort geding.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 11-12-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:4038
Afwijzing gehandicaptenparkeerkaart, type bestuurder en type passagier. De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat de medische adviezen van de GGD zorgvuldig tot stand zijn gekomen en dat het college zich hierop heeft mogen baseren. De door appellante in hoger beroep overgelegde medische informatie van de neuroloog geeft geen aanleiding anders te oordelen. De Raad ziet dan ook geen aanleiding
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 11-12-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:4048
Na comparitie. Bij het berekenen van het maatmaninkomen per uur is het Uwv terecht uitgegaan van een maatmanomvang van 40 uur per week. Appellante heeft geen gegevens ingebracht die haar stelling (36 uur) overtuigend onderbouwen. Uwv wordt eveneens gevolgd dat bij de berekening van de feitelijke inkomsten, prestatiepremie en gemiddelde winstuitkering over drie jaren. Het oordeel van de rechtbank
Verder lezen