Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
27-05-2020
Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check
In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.
 
20-05-2020
Subsidie voor innovatie veestallen
Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw stal- en managementmaatregelen wordt op 25 mei opengesteld.
 
19-05-2020
Geen verplichte rijenbemesting mais op zand- en lossgrond
Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib volgens ontwerpregeling pas vanaf 1 april toegestaan
 
19-05-2020
Aanvragen natuurvergunning wenselijk
Natuurvergunning noodzakelijk voor voortzetting bedrijfsvoering en bij stoppers om ammoniakrechten te kunnen verkopen.,
 
13-05-2020
Maximering eiwitgehalte voedermiddelen melkvee
Maximale hoeveelheid ruw eiwit in aangekochte voeders wordt in de periode 1 september tot en met 31 december 2020 begrensd
 
 
Kennisbank 
 
27-05-2020
Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden
Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar
 
26-05-2020
Belastingdienst legt ongebruikelijke grondtransactie niet goed
Navordering niet mogelijk omdat er geen sprake is van een nieuw feit
 
25-05-2020
BGT-check van start
In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.
 
25-05-2020
Verlenging belastingmaatregelen coronacrisis voor ondernemers
Belastingdienst verlengt een aantal maatregelen vanwege de voortdurende crisis
 
20-05-2020
Voorstel digitale verantwoording vervoer mest
Papieren vervoersbewijs wordt vervangen door een geheel digitaal systeem
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 27-5-2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:1962
De omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark in de gemeente Zeewolde blijft in stand. De rechtbank verklaart de beroepen van eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen niet-ontvankelijk, omdat zij gelet op de afstand tot het toekomstige zonnepark niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt. De exploitant van het recreatiepark is wel belanghebbend, omdat haar percel
Verder lezen
 
Raad van State / 20-5-2020
ECLI:NL:RVS:2020:1241
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 9 juli 2019 in zaak nrs. 19/2922 en 19/2921. De minister heeft een verzoek van RTL Nederland B.V. op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) deels toegewezen. RTL heeft in het kader van de toezichttaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit v
Verder lezen
 
Raad van State / 20-5-2020
ECLI:NL:RVS:2020:1242
[wederpartij] heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 10 september 2019 in zaak nrs. 19/3125 en 19/3123. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een verzoek van RTL Nederland B.V. op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) deels toegewezen. RTL heeft in het kader van de toezichttaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenauto
Verder lezen
 
Gerechtshof Amsterdam / 03-9-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:5025
WOZ-waarden paardenmelkerij. De heffingsambtenaar heeft aannemelijk gemaakt dat hij de WOZ-waarden niet te hoog heeft vastgesteld.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 22-5-2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:2697
Coronatussenvonnis. Aankoop lijkwagen en uitvoeren reparatiewerkzaamheden.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 26-5-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:1637
Huurzaak.Uitleg van een vaststellingsovereenkomst. Aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid? Onrechtmatige hinder. Gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW of feitelijke stoornis door een derde in de zin van artikel 7:204 lid 3 BW? Matiging ex artikel 6:94 lid 1 BW van de contractuele boete wegens het niet tijdig voldoen van de huur.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 27-5-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:2692
Kort geding, onrechtmatige publicatie, vrije meningsuiting tegenover bescherming van eer en goede naam. Gedaagde heeft een video op haar Facebookpagina geplaatst met de titel ‘De Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname’. Zij beschuldigt daarin eiseres ervan betrokken te zijn geweest bij onder meer diefstal van een zwarte diamant met een waarde van US$ 80 miljoen, bedreigin
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 26-5-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:1636
payrolling en ketenregeling; afwijking van minimumcao; geen pakketvergelijking
Verder lezen