Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
24-11-2022
Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode
Minister van LNV wil (in 2023) soepeler omgaan met nieuwe voorwaarden vanuit het GLB
 
24-11-2022
Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023
Verplicht gebruik digitaal systeem voor elk vervoer van mest naar derden
 
17-11-2022
Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en
Subsidie is gericht op het verhogen van het aantal landschapselementen en investeringen betreffende grondwater in veengrond
 
16-11-2022
Vergoeding voor aanleg nutsleiding belast
Landbouwvrijstelling is niet van toepassing op eigenaarsvergoeding, ook geen sprake van waardedaling grond
 
10-11-2022
Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023
Vrijstelling voor GLMC 8a geldt niet altijd bij de eco-regeling.
 
 
Kennisbank 
 
28-11-2022
Voortgang aanpak stikstof
Prioriteit aan legalisatie PAS-melders, aanpak piekbelasters en andere stikstofmaatregelen.
 
25-11-2022
Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking
Subsidieregeling voor intermediaire ondernemingen die zich richten op verwerking dierlijke mest van staldieren tot kunstmestvervangers
 
24-11-2022
Rechtbank: onterechte afwijzing verzoek gedeeltelijke intrekking
Provincie maakt onvoldoende duidelijk dat voldoende andere passende maatregelen zijn genomen.
 
24-11-2022
Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij
Huidig certificatieschema voor integraal duurzamere stallen wordt ongewijzigd verlengd tot 31 december 2023
 
21-11-2022
Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023
Verplicht gebruik digitaal systeem voor elk vervoer van mest naar derden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 18-11-2022
ECLI:NL:RBNNE:2022:4412
College van GS heeft de verzoeken om handhaving van Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) m.b.t twee (onder de PAS meldingsvrije) biomassa-installaties ten onrechte afgewezen. Er is geen vergunning. Er was (en is) geen sprake van concreet zicht op legalisatie. Ook heeft het college onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd dat handhavend optreden zo onevenredig is dat hij van han
Verder lezen
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 23-11-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6988
overeenkomst van opdracht, overeengekomen loon
Verder lezen
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 23-11-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6989
Wie zijn partij bij geldleningsovereenkomst? Eigen naam of vertegenwoordiger van BV? (HR Kribbenbijter). Matiging contractuele boete.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen / 24-11-2008
ECLI:NL:OGEANA:2008:1
Visvangst te Jan Thiel Baai in 2007. Gedaagden hebben netten verwijderd uit vrees voor schade aan koraal, en hebben daarmee de gevangen school masbangu bevrijd. Inbreuk op het eigendomsrecht van de visser. Gedaagden zijn schadeplichtig.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 23-11-2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:10244
Tussenvonnis. Omvang nalatenschap. Discsussie over verkoop woning, het bestaan van schulden en de kwalificatie van bankopnames en -afschrijvingen als schenkingen. Bewijsopdracht bestaan schenkingsovereenkomst met de imam.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 25-11-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:10311
Wet WOZ. Objectafbakening
Verder lezen
 
 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en / 23-11-2022
ECLI:NL:OGHACMB:2022:130
Verzoek om vergunning tot tijdelijk verblijf voor gezinsvorming afgewezen. Niet voldaan aan middelenvereiste. Geen objectieve en verifieerbare gegevens ingebracht die aantonen dat aan het middelenvereiste is voldaan. Bevestiging aangevallen uitspraak.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 02-11-2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:4961
Huur woonruimte; artikel 7:267 lid 1 BW; gezamenlijke vordering van huurster en haar volwassen, inwonende zoon om aan zoon medehuurderschap en vervolgens huurderschap toe te kennen; huurster heeft de huur al opgezegd en is verhuisd naar seniorenwoning; ontvankelijkheid. Deze zaak is gelijktijdig met de mondelinge behandeling van de zaak met zaaknummer 9444567 UC EXPL 216641 ECLI:NL:RBMNE:2022:4962
Verder lezen