Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-10-2016
Ruime overtekening tweede ronde melkverminderingspremie
In de tweede ronde wordt slechts 12,46% van de aangevraagde hoeveelheid toegekend.
 
19-10-2016
Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?
Kosten van werkzaamheden om de grond geschikt te maken voor gebruik zijn niet zonder meer aftrekbaar.
 
18-10-2016
Invoering fosfaatrechten uitgesteld
Melkveesector zal in 2017 vrijwillig een overtuigende daling van de fosfaatproductie moeten realiseren om de kans op voortzetting van derogatie te behouden.
 
13-10-2016
Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur
Aanleg of onderhoud van infrastructurele werken kunnen gevolgen hebben voor de meststoffenregelgeving en de betalingsrechten.
 
13-10-2016
Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018
Rekenregels moeten nog getoetst worden en gegevens zijn nog onvoldoende geborgd.
 
 
Kennisbank 
 
21-10-2016
Nog geen goedkeuring equivalente maatregelen akkerbouw
Equivalente maatregelen kunnen niet voor 2017 worden ingevoerd
 
20-10-2016
Nestkasten belemmeren vergunning stal
Gemeente moet eerst onderzoek doen naar de gevolgen die de nieuwe stal heeft voor de in de buurt aanwezige nestkasten voor uilen en torenvalken.
 
20-10-2016
Gevolgen uitstel fosfaatrechten voor bedrijfsoverdrachten
Onduidelijkheid voor bedrijfsoverdrachten in 2017. Stoppers zullen hun bedrijf langer moeten voortzetten.
 
18-10-2016
Kosten diepwoelen aangekochte grond aftrekbaar
Diepwoelen brengt geen verandering in de staat van de grond.
 
14-10-2016
Invoering fosfaatrechten uitgesteld tot 2018
Melkveesector zal in 2017 vrijwillig een overtuigende daling van de fosfaatproductie moeten realiseren om de kans op voortzetting van derogatie te behouden.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 13-10-2016
ECLI:NL:CBB:2016:310
Voorlopige voorziening. Varkensbesluit, last onder dwangsom, lengte begunstigingstermijn, toewijzing verzoek
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 19-10-2016
ECLI:NL:RBLIM:2016:9134
Geen grond voor het oordeel dat enig plandeel waaraan de aanvraag is getoetst verbindende kracht mist of anderszins buiten toepassing zou moeten blijven. Voor zover het betoog van eisers aldus moet worden begrepen dat de door hen beoogde planologische afweging alsnog had moeten plaatsvinden in het kader van de afweging voor het gebruik van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, slaagt dat niet omd
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 21-9-2016
ECLI:NL:RBGEL:2016:5607
Bewijswaardering. Bewijs geleverd van gewerkte uren loonwerker en overeenkomst tot terugfactureren in rekening gebrachte kosten voor gebruik materieel. Toewijzen vordering.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 19-10-2016
ECLI:NL:RBNNE:2016:4612
Toewijzing vordering werknemer tot tewerkstelling en rectificatie, hangende ontslagprocedure wegens reorganisatie.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 05-10-2016
ECLI:NL:RBAMS:2016:6726
Ontbinding arbeidsovereenkomst van een werknemer die nog maar kort in dienst is en die ongeschikt is bevonden voor zijn (senior) functie. Nu hem direct nadat hij is geconfronteerd met kritiek op zijn functioneren een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband is voorgehouden, hij vervolgens zonder redelijke grond op non actief is gesteld en nadien nog slechts een relatief
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 05-10-2016
ECLI:NL:RBROT:2016:8027
Beroep op artikel 3:45 BW (pauliana). Tegen een van beide gedaagden is verstek verleend. De door de wel verschenen gedaagden gevoerde verweren werken niet in het voordeel van de gedaagden die niet zijn verschenen, tenzij sprake is van een rechtsbetrekking tussen partijen die verplicht tot een voor alle partijen gelijke beslissing. Die situatie doet zich hier voor.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 18-10-2016
ECLI:NL:GHAMS:2016:4193
Onderhoudsovereenkomst cv-ketel in woning.Hoge gasrekening. Gaslek? Geen tekortkoming onderhoudsbedrijf.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 05-10-2016
ECLI:NL:RBAMS:2016:6694
Kort geding. Festival op ADM-terrein mag doorgaan. Eigenaar terrein in de gegeven omstandigheden geen redelijk belang bij het op de valreep niet verlenen van zijn toestemming.
Verder lezen