Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
18-04-2024
Schadevergoeding voor PAS-melders
PAS-melders kunnen bepaalde schades vergoed krijgen van de overheid.
 
18-04-2024
Hoger budget Lbv/Lbv-plus, langere openstelling Lbv-plus
Verhoging budget beëindigingsregelingen naar € 1,45 miljard, Lbv-plus opengesteld tot en met 20 december 2024
 
10-04-2024
Regelgeving scheuren grasland
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en verschillende voorwaarden.
 
10-04-2024
Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld
Jonge landbouwers die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten, kunnen een steunbedrag van 80.000 euro ontvangen
 
04-04-2024
Veehouder mag grond niet meetellen voor de gebruiksnormen
Veehouder heeft geen beschikkingsmacht over gepachte percelen vanwege opgelegde gebruiksbeperkingen
 
 
Kennisbank 
 
22-04-2024
Rechtbank: terechte mestboete voor intermediair
Intermediair voldoet niet aan verantwoordingsplicht voor dierlijke meststoffen in mestopslagen
 
18-04-2024
CBb: RVO mag voorwaarden verbinden aan ontheffing fosfaatrechten
RVO mag voorwaarden verbinden aan ontheffing, ondanks dat het CBb eerder in dezelfde zaak hieraan geen voorwaarden had verbonden.
 
17-04-2024
Schadevergoeding voor PAS-melders
PAS-melders kunnen bepaalde schades vergoed krijgen van de overheid.
 
16-04-2024
Openstelling subsidieregeling SDE++ op 10 september
Regeling richt zich op de productie van hernieuwbare energie en andere technieken ter vermindering van broeikasgas
 
15-04-2024
Verbreding aanpak PAS-melders
Legalisatie PAS-meldingen blijft uitgangspunt, maar wordt bemoeilijkt door het additionaliteitsvereiste
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 09-4-2024
ECLI:NL:GHSHE:2024:1189
internationale koop tweedehands tractor; Oostenrijkse koper vordert van Nederlandse koper schadevergoeding wegens non-conformiteit; eerdere procedure in Oostenrijk, waarin de Oostenrijkse rechter zich internationaal onbevoegd heeft verklaard wegens ontbreken bijzondere bevoegdheid ex art. 7 of 17 Brussel I bis Vo; geen consumentenkoop in de zin van art. 7:5 BW; geen non-conformiteit ex art. 36 Wee
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 23-4-2024
ECLI:NL:CBB:2024:298
Art. 8:57 en 8:75a Awb: In deze uitspraak wijst het College het verzoek van de onderneming om een immateriële schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn en vergoeding van daarmee verband houdende kosten af.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 23-4-2024
ECLI:NL:CBB:2024:299
rt. 8:57 en 8:75a Awb: In deze uitspraak wijst het College het verzoek van de onderneming om een immateriële schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn en vergoeding van daarmee verband houdende kosten af.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 23-4-2024
ECLI:NL:CBB:2024:296
Art. 8:57 en 8:75a Awb: In deze uitspraak wijst het College het verzoek van de onderneming om een immateriële schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn en vergoeding van daarmee verband houdende kosten af.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 06-2-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:563
Verzekeringsrecht. Dekkingsgeschil omtrent verzekering inzake Ontwerpaansprakelijkheid voor Opdrachtgevers. Beurspolis. Zijn de gebreken in het ontwerp het gevolg van één fout of van verschillende fouten? Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2008:BC2793.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 23-4-2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:2203
Huurovereenkomst met gedragsaanwijzingen als tweede kans na eerdere problemen. Kantonrechter wijst de ontruiming van de woning toe wegens betalingsachterstanden, overtreden van de gedragsaanwijzingen en ernstige en langdurige overlast.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 28-2-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:1635
Deze zaak gaat over de vraag of een werknemer een afkoopsom aan een werkgever moet betalen, vanwege de beëindiging van een contract van een leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat er geen overeenkomst is op basis waarvan de werkgever een afkoopsom in rekening kan brengen bij de werknemer. Wel vindt de kantonrechter het redelijk dat de werknemer op grond van goed werknemerschap een deel van d
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 06-2-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:551
consumentenkredietovereenkomst; kredietwaardigheidsbeoordeling; ambtshalve toetsing.
Verder lezen