Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
23-03-2017
Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor
Peildatum 15 december 2016 gaf geen reel beeld van het aantal gehouden runderen.
 
22-03-2017
EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn
Maximaal 20 meter wordt aangemerkt als ecologisch aandachtsgebied
 
21-03-2017
Vergunningplicht door herziening PAS
Veel bedrijven vergunningplichtig door verlaging grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten.
 
16-03-2017
Extra betaling jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht.
 
14-03-2017
Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven
Diverse vleeskalverhouders vallen wel onder het fosfaatreductieplan
 
 
Kennisbank 
 
24-03-2017
Koepad subsidiabele landbouwgrond?
Grond moet niet alleen voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, maar moet tevens landbouwareaal zijn.
 
21-03-2017
Graasdierpremie 2017
Graasdierpremie mogelijk voor natuurgronden met een (zeer) extensief agrarisch gebruik
 
21-03-2017
Verzoek tegemoetkoming in planschade te laat ingediend
Voor planschade is van belang hetgeen maximaal op grond van het oude planologische regime kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft plaatsgevonden.
 
20-03-2017
Vergunningplicht door herziening PAS
Veel bedrijven vergunningplichtig door verlaging grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten.
 
20-03-2017
Aankondiging wijzigingen fosfaatreductieplan
Er wordt een alternatief peilmoment in de regeling opgenomen voor vleesveebedrijven.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 21-3-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:1061
De omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het realiseren van het ``Zonnepark Midden-Groningen” te Sappemeer is door de rechtbank vernietigd.Het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer was niet bevoegd om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen; er is een verklaring van geen bedenkingen van d
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 08-3-2017
ECLI:NL:CBB:2017:87
GLB, blijvend grasland, toeslagrechten
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 08-3-2017
ECLI:NL:CBB:2017:86
Bedrijfstoeslag 2012 en 2014. Dynamisch natuurgebied met karrevelden. Landbouwgrond? NVWA-controle AAN-laag.Regeling GLB-inkomenssteun 2006
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 08-3-2017
ECLI:NL:CBB:2017:85
Bedrijfstoeslag 2012. Kerstbomen. Verschil tussen opgegeven oppervlakte en goedgekeurde oppervlakte minder dan 0,1 ha.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 21-3-2017
ECLI:NL:GHAMS:2017:980
Klacht tegen een notaris. De notaris heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld bij het opstellen en passeren van het testament van erflater in mei 2015 (i). Verder heeft de notaris in de onderlinge communicatie met een andere notaris onzorgvuldig gehandeld (ii). De kamer heeft de klacht van klagers onder i. ongegrond verklaard. Het hof heeft de klacht in beide onderdelen ongegrond verklaard.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 22-3-2017
ECLI:NL:RBOVE:2017:1325
De kortgedingrechter oordeelt dat het beslag op het Twenthe Centrum in Almelo moet worden opgeheven.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 21-3-2017
ECLI:NL:GHAMS:2017:951
Klagers verwijten de notaris dat hij: i. geen contact heeft opgenomen met mr. [X] om hem te informeren over de herroeping van de volmacht door moeder;ii. zich geen goed beeld heeft gevormd van de wilsbekwaamheid van moeder ten tijde van het opmaken en passeren van het levenstestament op 23 januari 2015; iii. heeft nagelaten een deskundige in te schakelen ter beoordeling van de wilsbekwaamheid v
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 21-3-2017
ECLI:NL:GHAMS:2017:950
De klacht van klager valt in de volgende onderdelen uiteen. i. De kandidaat-notaris heeft klager niet erop gewezen dat de notariskosten geen verplichte kosten waren. Klager stelt te zijn misleid doordat deze kosten bij hem in rekening zijn gebracht als ware hij de opdrachtgever van de kandidaat-notaris.ii. Het contact met de kandidaat-notaris verliep moeizaam en stroef. Verder beschikte de kandi
Verder lezen