Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
21-11-2017
Gebruik en verantwoording van spuiwater
Spuiwater uit luchtwassers mag slechts onder voorwaarden gebruikt worden als meststof
 
15-11-2017
Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd
Definitieve besluitvorming over het verkrijgen van derogatie zal pas rond april 2018 plaatsvinden
 
15-11-2017
Betalingsregeling voor procederende bedrijven
Individuele bedrijven hebben nog wel de mogelijkheid aan te tonen dat het fosfaatreductieplan een disproportionele last.
 
09-11-2017
Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december
Deel fosfaatgebruiksnorm 2018 kan overgeheveld worden naar 2017
 
08-11-2017
Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld
Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.
 
 
Kennisbank 
 
21-11-2017
Geen duidelijkheid over overdrachtsbelasting interne koelcellen
Hoge Raad verwijst geding over heffing van overdrachtsbelasting over koelcellen en stellages terug naar gerechtshof.
 
21-11-2017
Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen
Europese verordeningen verzetten zich niet tegen contractueel overeengekomen doorbetaling bedrijfstoeslag aan integratiebedrijf.
 
20-11-2017
Fosfaatrechten van pachter of verpachter?
Oude pachtdiscussie zal oplaaien na invoering van het stelsel van fosfaatrechten.
 
17-11-2017
Gebruik en verantwoording van spuiwater
Overzicht regelgeving voor spuiwater uit luchtwassers in de mest- en milieuwetgeving
 
16-11-2017
Te laat geklaagd over samenstelling aangevoerde mest
Afnemer had direct moeten controleren of de aangevoerde mest aan de overeenkomst beantwoordde.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 15-11-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:911
KG civiel. In conventie: Vordering tot het opheffen van een opgelegde conservatoire beslag omdat deze summierlijk ondeugdelijk is. In reconventie: Vordering tot het opleggen van een verbod op het innen van toekomstige huurpenningen. Vordering tot schorsing van de executie van de tussen partijen gegeven beschikking van dit Gerecht, krachtens welke [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is ve
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 14-11-2017
ECLI:NL:GHARL:2017:9983
Indirect bestuurder jegens de vennootschap aansprakelijk voor doorsluizen van subsidiegeld aan een aan hem gelieerde rechtspersoon. Handelen in strijd met de statuten.
Verder lezen
 
Raad van State / 15-11-2017
ECLI:NL:RVS:2017:3156
Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuwDe minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (15 november 2017).
Verder lezen
 
Raad van State / 15-11-2017
ECLI:NL:RVS:2017:3149
Bij besluit van 13 juli 2015 heeft het college besloten over te gaan tot invordering van de door [appellant sub 2] verbeurde dwangsom van € 30.000,00.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 19-10-2017
ECLI:NL:RBNHO:2017:9750
Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever in dat verband naar voren gebrachte feiten en omstandigheden een redelijke grond voor ontbinding op, zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel e BWDe kantonrechter concludeert dat op grond van het voorgaande ervan moet worden uitgegaan dat de werknemer zonder toestemming producten heeft meegenomen. Dit acht de kantonrechter
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 19-10-2017
ECLI:NL:RBNHO:2017:9744
Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever in dat verband naar voren gebrachte feiten en omstandigheden een redelijke grond voor ontbinding op, zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel e BWDe kantonrechter concludeert dat op grond van het voorgaande ervan moet worden uitgegaan dat de werknemer zonder toestemming producten heeft meegenomen. Dit acht de kantonrechter
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 15-11-2017
ECLI:NL:RBROT:2017:9134
Schadevaring doordat tijdens overslag giftige olie op de lading lekt vanuit de laadpijp van drijvend weegponton. Schuld van het schip: ‘Casuele’/’De Toekomst’ onder (b), fout van een monteur die ten behoeve van schip arbeid heeft verricht. Vorderingsgerechtigdheid kopers: de schade is in hun vermogen geleden hoewel zij nog geen eigenaar waren geworden en het risico op gro
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 15-11-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:4016
Medisch onderzoek verricht door een verzekeringsarts tezamen met een basisarts maakt medisch onderzoek niet onzorgvuldig. Geen persoonlijk onderhoud met arbeidsdeskundige (bezwaar en beroep) doet niet af aan rechtmatigheid bestreden besluit. Mogelijkheid bezwaar. Rechtbank heeft terecht overwogen dat er geen grond is voor twijfel aan de juistheid van de medische beoordeling. Rapporten van Duijzer
Verder lezen