Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-09-2020
Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.
 
14-09-2020
Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap
Belanghebbenden kunnen tot 3 oktober reageren op het wetsvoorstel tot afschaffing van de geborgde zetels
 
10-09-2020
Maatregelen bij dierziekten
Het is raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er een uitbraak plaatsvindt.
 
09-09-2020
Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
Let op de termijnen bij de verschillende opties
 
09-09-2020
Extern salderen met veehouderijen in meer provincies mogelijk
Provincies besluiten zelf over wanneer en hoe extern salderen mogelijk wordt
 
 
Kennisbank 
 
18-09-2020
Verleasen van stikstofruimte
Projecten die tijdelijk stikstof uitstoten, kunnen een vergunning krijgen door tijdelijk stikstofruimte van een ander te gebruiken
 
17-09-2020
Geen fosfaatrechten voor stierkalveren
RVO maakt aannemelijk dat de stierkalveren niet worden gehouden voor de melkveehouderij
 
16-09-2020
Wetsvoorstel verduidelijking en aanpassing investeringsaftrek
Kabinet wil berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek aanpassen naar aanleiding van arresten Hoge Raad
 
16-09-2020
Inschrijving UBO-register vanaf 27 september
Veel ondernemingen zijn verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben voor 27 maart 2022 in te schrijven
 
16-09-2020
Natuurvergunning geldt voor activiteiten
Bij verlenen vergunning wordt niet een bepaalde stikstofemissie of -depositie vergund
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 12-9-2018
ECLI:NL:RBOBR:2018:6751
causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 04-9-2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:6637
Last onder dwangsom om de schuilgelegenheid en de betonverharding rondom die schuilgelegenheid te verwijderen en verwijderd te houden. Verweerder heeft niet voldaan aan het advies van de Intergemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften (commissie). De commissie heeft verweerder immers opgedragen nader te motiveren dat handhavend optreden evenredig is, waarbij eisers belangen voldoende afgewogen
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 18-9-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:4492
Eiser woont in een gebied met veel intensieve veehouderijen. Hij verzet zich daarom tegen de uitbreiding van de pluimveehouderij van de derde-partij. De rechtbank is echter van oordeel dat verweerder de omgevingsvergunning heeft verleend binnen het geldende wettelijke kader. Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat dit wettelijk kader de gezondheid van eiser onvoldoende beschermt. Het is
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 15-9-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:7240
Art. 7:376 BW. Pachter schiet tekort vanwege bemesting van natuurgrond met drijfmest. Beroep op tenzij-clausule gaat op. Geen ontbinding.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 11-9-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4543
Een verhuurder van een woning in Amsterdam moet de schimmel(sporen) en fijnstof professioneel laten verwijderen die zijn ontstaan na lekkage door een kapotte standleiding. Ook moet verhuurder de huurders passende woonruimte aanbieden zolang de woning onbewoonbaar is, dan wel 2.500 euro betalen als voorschot op definitieve vergoeding van verblijfkosten.
Verder lezen
 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 15-9-2020
ECLI:NL:OGEAA:2020:340
EJ. Vervangende toestemming tot erkenning.
Verder lezen
 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 15-9-2020
ECLI:NL:OGEAA:2020:339
EJ. Verzoek tot wijziging gezag afgewezen. Verzoek tot het vaststellen van omgang afgewezen.
Verder lezen
 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 15-9-2020
ECLI:NL:OGEAA:2020:338
EJ. Tussenbeschikking. Gezamenlijk gezag. Hoofdverblijfplaats. Wijziging Kinderalimentatie.
Verder lezen