Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
22-02-2017
Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven
Niet-melkproducerende bedrijven die groeien door aanvoer van runderen vallen ook onder het fosfaatreductieplan.
 
22-02-2017
Regeling fosfaatreductieplan melkproducerende bedrijven
Maandelijkse heffing van 240 per koe voor boventallig vee.
 
16-02-2017
Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017
Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.
 
15-02-2017
Pacht en bedrijfsmatige exploitatie
Bewijslast bedrijfsmatige exploitatie ligt bij verpachter
 
10-02-2017
Subsidieregeling bedrijfbeeindiging melkveehouderij
Subsidieregeling gaat op 20 februari open voor melkveehouders die hun melkproductie geheel willen stoppen.
 
 
Kennisbank 
 
24-02-2017
BBT-conclusies intensieve veehouderij
Bevoegd gezag moet binnen vier jaar toetsen of vergunningen IPPC-installaties voldoen aan de BBT-conclusies.
 
23-02-2017
Samenstel van overeenkomsten is hoevepacht
Afzonderlijke overeenkomsten voor gebruik grond en gebouwen zijn tezamen hoevepacht
 
22-02-2017
WEV-WEVAB verschil en landbouwvrijstelling
Inspecteur bewijst niet dat de waarde van de grond is benvloed door andere factoren dan voortzetting van het landbouwbedrijf.
 
21-02-2017
RVO verlaagt melkveefosfaatreferentie ten onrechte
Landbouwer is niet verplicht gegevens over de fosfaattoestand van de percelen te verstrekken.
 
21-02-2017
Stoppersregeling melkvee gesloten
Budget op eerste openstellingsdag al overschreden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Hoge Raad / 24-2-2017
ECLI:NL:HR:2017:285
Omzetbelasting; art. 17a en art. 17e Wet OB; besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2006, nr. CPP2005/3096M; art. 140 BTW-richtlijn 2006; veehandelregeling; toepassing van de veehandelregeling houdt voor de heffing van omzetbelasting niet in het toepassen van een vrijstelling; uit HvJ 26 februari 2015, VDP Dental Laboratory e.a., gevoegde zaken C 144/13, C 154/13 en C 160/1
Verder lezen
 
Hoge Raad / 24-2-2017
ECLI:NL:HR:2017:295
Art. 14, lid 2, Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970. Begrip ‘woning’ in verband met verlaagd tarief; ‘naar zijn aard bestemd’ objectief te benaderen waarbij de oorspronkelijke bouwwijze doorslaggevend is, en in het geval het bouwwerk vervolgens voor een ander doel is gebruikt, de aard van woning niet verloren is gegaan indien slechts beperkte aanpassingen nodig zij
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 22-2-2017
ECLI:NL:RBMNE:2017:867
Kort geding. Eisers vorderen dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden een woonwagencentrum herinricht. De kantonrechter oordeelt dat in het tussenvonnis de kantonrechter de voorwaarden voor het komen tot een eindoplossing helder heeft geschetst. Uit de stellingen van partijen volgt, dat het vooral de eisers zijn geweest die in de periode na het tussenvonnis van deze uitgangspunten afwijkende dan
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 22-2-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:621
Weigering WIA-uitkering. Medisch onderzoek voldoende zorgvuldig. De verzekeringsartsen hebben de pijnklachten erkend en daarvoor ook beperkingen opgenomen in de FML. Beperkingen niet onderschat. Overtuigend gemotiveerd dat appellant ondanks zijn beperkingen de geduide functies kan vervullen.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Hoge Raad / 24-2-2017
ECLI:NL:HR:2017:313
Overeenkomstenrecht. Uitleg onderwijsovereenkomst hbo. Toezeggingen omtrent te verwerven graad MA? Tekortkoming? Toerekenbaar? Wijziging van eis in hoger beroep, rechtsmiddelenverbod (art. 130 lid 2 Rv).
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 22-2-2017
ECLI:NL:GHDHA:2017:425
In geschil is of 1e. de Inspecteur op de door hem tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekende negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen een bedrag van € 20.150 in mindering had moeten brengen; 2e. de Inspecteur op het door belanghebbende behaalde resultaat uit overige werkzaamheden bestaande uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan zijn echtgenote die doo
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 23-2-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:642
Appellante is nimmer bij de gemeente Cuijk of haar rechtsopvolger, de werkorganisatie CGM aangesteld als ambtenaar in de zin van artikel 1 van de AW. Gelet op uitspraak HR geen grond voor oordeel dat, vanwege gebruik payrollconstructie, een ambtenaarsverhouding tot stand zou zijn gekomen. Bestuur had ook niet bedoeling een ambtenaarsverhouding tot stand te brengen. Tegen de brief van 25 juni 2015
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 16-2-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:640
Afwijzing verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, van de Awb.
Verder lezen