Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-10-2016
Ruime overtekening tweede ronde melkverminderingspremie
In de tweede ronde wordt slechts 12,46% van de aangevraagde hoeveelheid toegekend.
 
19-10-2016
Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?
Kosten van werkzaamheden om de grond geschikt te maken voor gebruik zijn niet zonder meer aftrekbaar.
 
18-10-2016
Invoering fosfaatrechten uitgesteld
Melkveesector zal in 2017 vrijwillig een overtuigende daling van de fosfaatproductie moeten realiseren om de kans op voortzetting van derogatie te behouden.
 
13-10-2016
Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur
Aanleg of onderhoud van infrastructurele werken kunnen gevolgen hebben voor de meststoffenregelgeving en de betalingsrechten.
 
13-10-2016
Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018
Rekenregels moeten nog getoetst worden en gegevens zijn nog onvoldoende geborgd.
 
 
Kennisbank 
 
20-10-2016
Nestkasten belemmeren vergunning stal
Gemeente moet eerst onderzoek doen naar de gevolgen die de nieuwe stal heeft voor de in de buurt aanwezige nestkasten voor uilen en torenvalken.
 
20-10-2016
Gevolgen uitstel fosfaatrechten voor bedrijfsoverdrachten
Onduidelijkheid voor bedrijfsoverdrachten in 2017. Stoppers zullen hun bedrijf langer moeten voortzetten.
 
18-10-2016
Kosten diepwoelen aangekochte grond aftrekbaar
Diepwoelen brengt geen verandering in de staat van de grond.
 
14-10-2016
Invoering fosfaatrechten uitgesteld tot 2018
Melkveesector zal in 2017 vrijwillig een overtuigende daling van de fosfaatproductie moeten realiseren om de kans op voortzetting van derogatie te behouden.
 
12-10-2016
Bouwterrein en btw
In het Belastingplan 2017 wordt het begrip bouwterrein verruimd.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 21-9-2016
ECLI:NL:RBGEL:2016:5607
Bewijswaardering. Bewijs geleverd van gewerkte uren loonwerker en overeenkomst tot terugfactureren in rekening gebrachte kosten voor gebruik materieel. Toewijzen vordering.
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 25-9-2013
ECLI:NL:RBOVE:2013:4815
Vraag is of door gedaagden een beroep is gedaan op recht van terugkoop van grond en/of als gevolg daarvan tussen partijen een koopovereenkomst is ontstaan waaruit voor eiseres de verbintenis voortvloeit om de grond aan gedaagden in eigendom over te dragen en voor gedaagden de verbintenis om de grond in eigendom te aanvaarden tegen betaling van de koopprijs.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 19-10-2016
ECLI:NL:CRVB:2016:3965
Beëindiging ZW-uitkering: niet meer ongeschiktheid tot het verrichten van ``haar`` arbeid.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 15-7-2015
ECLI:NL:RBGEL:2015:8338
.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 21-9-2016
ECLI:NL:RBGEL:2016:5607
Bewijswaardering. Bewijs geleverd van gewerkte uren loonwerker en overeenkomst tot terugfactureren in rekening gebrachte kosten voor gebruik materieel. Toewijzen vordering.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 19-9-2016
ECLI:NL:RBOVE:2016:4057
Herroeping ontbindingsbesluit. Nu er sprake is van een turboliquidatie betekent dit dat gedaagde op grond van artikel 2:19 lid 4 BW direct is opgehouden te bestaan en dat artikel 2:19 lid 5 BW toepassing mist, nu immers is vastgesteld door betrokkenen dat er geen baten meer aanwezig waren. Dit betekent dat door gedaagde thans geen besluit tot herroeping van het ontbindingsbesluit kan worden genome
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 20-10-2016
ECLI:NL:RBOVE:2016:4049
Ontruiming wegens niet voldoen van verschuldigde huurpenningen en veroorzaken van overlast.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 05-10-2016
ECLI:NL:RBAMS:2016:6693
Verzoek onderhandse verkoop toegewezen na hoger bod ter zitting. Een van de gegadigden is ter zitting niet toegelaten tot het doen van een hoger bod.
Verder lezen