Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
08-12-2016
Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten
Wetsvoorstel wordt op een aantal punten aangepast.
 
08-12-2016
Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten
Bezwaar maken alleen zinvol indien kan leiden tot een hogere uitbetaling.
 
01-12-2016
Zijn uw grondmonsters nog actueel?
Zorg voor recente grondmonsters bij deelname aan derogatie en/of fosfaatdifferentiatie.
 
01-12-2016
Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december
Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.
 
28-11-2016
Uitbreiding maatregelen vogelgriep
Buitenstaanders mogen het erf van een pluimveebedrijf slechts onder strenge voorwaarden betreden.
 
 
Kennisbank 
 
09-12-2016
Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten
Wetsvoorstel wordt op een aantal punten aangepast.
 
08-12-2016
Natuurbeheerplan bepalend voor subsidiabiliteit landbouwgrond?
Perceel grasland niet subsidiabel, omdat er volgens het Natuurbeheerplan sprake is van bos.
 
05-12-2016
Verkrijgende of bevrijdende verjaring
Beroep op bevrijdende verjaring slaagt, omdat rechthebbende gedurende twintig jaar niet is opgetreden tegen inbreuk op zijn bezit
 
02-12-2016
Melden mutaties schapen en geiten geen randvoorwaarde meer
Melden van mutaties van schapen en geiten in het I&R-systeem blijft wel verplicht op basis van andere regelgevingen.
 
02-12-2016
Lichthinder door glastuinbouwbedrijf
Omwonende benadeelt door vaststelling maatwerkvoorschriften met betrekking tot afscherming van assimilatiebelichting
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 07-12-2016
ECLI:NL:RBOVE:2016:4852
Stichting Leefbaar Buitengebied en Stichting VROM? geen belanghebbenden bij verleende omgevingsvergunning nu statutaire doelstellingen te algemeen geformuleerd zijn.
Verder lezen
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3258
Bij besluit van 6 januari 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Verder lezen
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3257
Bij besluit van 17 januari 2014 heeft het college de aan [vergunninghouder] krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleende vergunning voor het exploiteren van een vleeskuikenbedrijf gewijzigd.
Verder lezen
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3271
Bij besluit van 29 januari 2015 heeft, voor zover thans van belang, het college besloten dat de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer over beheerjaar 2014, die haar op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Drenthe (hierna: de SNL) is verleend, niet zal worden uitbetaald.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 08-12-2016
ECLI:NL:RBMNE:2016:6610
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren (d-grond).Werkgever heeft werknemer tijdig in de gelegenheid gesteld het functioneren te verbeteren middels twee verbeteringstrajecten, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 13-10-2016
ECLI:NL:RBNNE:2016:5437
mislukte re-integratie; afwijzing verzoek werkgever op grond van ernstig verwijtbaar handelen (e-grond) wegens het niet meewerken aan re-integratie. Toewijzing verzoek op g-grond wegens ernstig duurzame verstoorde arbeidsverhouding. Wel transitievergoeding; geen billijke vergoeding
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 06-12-2016
ECLI:NL:GHAMS:2016:5196
Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris i) dat hij in de ondersplitsingsakte een stemverhouding heeft opgenomen waarvan hij wist of moest weten dat klagers het daarmee niet eens waren ii) dat de tekst van de ondersplitsingsakte niet in overeenstemming was het aan klagers toegezonden concept iii) de ondersplitsingsakte is gepasseerd zonder dat de notaris over een daartoe toereikende
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 07-12-2016
ECLI:NL:RBROT:2016:9513
Verzekeringsrecht; ‘gouden handdruk-verzekering’; (schending) zorgplicht financieel adviseur.
Verder lezen