Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
15-08-2019
Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker
Landbouwer laat na duidelijke instructies aan de loonwerker te geven
 
14-08-2019
RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten
Melkveehouder kon niet verwachten dat verpachting van grond zou leiden tot minder fosfaatrechten
 
08-08-2019
Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie
 
07-08-2019
Regels scheuren grasland
Regels zijn afhankelijk van de grondsoort.
 
07-08-2019
Regels uitrijden mest op bouwland
Uitrijden drijfmest op bouwland onder voorwaarden toegestaan tot 15 september.
 
 
Kennisbank 
 
15-08-2019
Hoger beroep wordt inhoudelijk behandeld
Discussie over tijdigheid incidenteel hoger beroep en gevolgen faillissement voor procedure
 
15-08-2019
Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker
Landbouwer laat na duidelijke instructies te geven aan de loonwerker
 
14-08-2019
Gemeente mag endotoxinenorm opnemen in bestemmingsplan
Gemeente motiveert voldoende waarom het opnemen van een endotoxinenorm ruimtelijk relevant is
 
13-08-2019
Fosfaatrechten: IDL door incidenteel verpachte grond
Melkveehouder kon niet verwachten dat verpachting van grond zou leiden tot minder fosfaatrechten
 
09-08-2019
Forse schade paprikateler behoort tot normale bedrijfsrisico
Geen schadevergoeding op grond van Plantenziektenwet voor door NVWA aan teler aangezegde maatregelen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 16-8-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:3596
Afgebroken onderhandeling.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 18-6-2019
ECLI:NL:OGEAA:2019:477
EJ. Arbeidscontractant.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 01-8-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:3814
De bouw van zes mestsilo’s in het dorp Bant (gemeente Noordoostpolder) hoeft voorlopig niet gestopt te worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag besloten tijdens een voorlopige voorziening. Dat is een spoedprocedure in het bestuursrecht.Een bedrijf dat zich onder andere bezig houdt met het transport, opslaan en verwerken van meststoffen heeft van d
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 13-8-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:6537
Arbeidszaak. Wettelijke verhoging (artikel 7:625 BW) ook verschuldigd na einde dienstverband en verschuldigd over bruto loon/vakantiegeld. Wettelijke rente over de wettelijke verhoging is pas na ingebrekestelling verschuldigd.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 26-6-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:7081
Vordering in kort geding tot herstel van gebreken woning afgewezen, wegens ontbreken spoedeisend belang.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 24-7-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:7049
Neuroloog heeft in strijd gehandeld met 7:453 BW. De kantonrechter sluit aan bij het oordeel van de tuchtrechter. Niet betwist is dat het beloop van de ziekte van de overledene niet anders zou zijn geweest. De gevorderde schade op grond van artikel 6:108 BW wordt afgewezen bij gebrek aan causaal verband met verweten gedraging. De gevorderde schade op grond van 6:106 en 6:107 BW wordt eveneens afge
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 04-7-2019
ECLI:NL:RBLIM:2019:6257
Kort geding. Concurrentie en relatiebeding. Belangenafweging. Werknemer is er door HR manager op gewezen dat de werkgever de werknemer zou houden aan het concurrentie- en relatiebeding. Desondanks heeft de werknemer, ivm positieverbetering bij een andere werkgever, de arbeidsovereenkomst opgezegd. De onderhavige casus is niet op één lijn te stellen met de gevallen waarop door het Gerecht
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 21-5-2019
ECLI:NL:RBLIM:2019:4849
Erfrecht. Art. 4:149 lid 2 BW. Ontslag executeur. Uit de testamenten blijkt dat de erflater zijn echtgenote tot executeur en (afwikkelings)bewindvoerder van zijn nalatenschap heeft aangewezen en dat de erflater daarbij geen beperkingen ter zake het beheer en het beschikken aan de executeur en (afwikkelings)bewindvoerder heeft gesteld. Er is sprake van een volledige volmacht die vlak na het overlij
Verder lezen