Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
16-10-2019
Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij
Richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor uitvoering taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen.
 
15-10-2019
Openstelling Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
Regeling primair bedoeld voor verminderen (geur)overlast voor omwonenden in veedichte gebieden
 
10-10-2019
Actualisatie forfaitaire excretienormen deels uitgesteld
Excretienormen voor vleesvee, hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd
 
09-10-2019
Vrijstellingsregeling zoogkoeien aanmelden voor 1 november
 
08-10-2019
Kabinetsaanpak stikstofproblematiek
Kabinet volgt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek
 
 
Kennisbank 
 
17-10-2019
Fosfaatrechten: IDL door procedure melkveefosfaatreferentie
Veehouder heeft lagere veebezetting op 2 juli 2015 door toedoen van de besluitvorming in het kader van de melkveefosfaatreferentie
 
16-10-2019
Fosfaatrechten: IDL door fluctuerende veebezetting
Jongvee-opfokbedrijf wijkt met specifieke bedrijfscyclus af van een standaard melkveehouderij
 
15-10-2019
Gevolgen bestemmingsplan voor Natura 2000-gebieden
Als een bestemmingsplan het mogelijk maakt extra vee te houden, moet de gemeente de gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden eerst onderzoeken
 
14-10-2019
Waardering landbouwgronden bij erfenis
Hogere waarde, doordat inspecteur bewijst dat er op sterfdag sprake was van projectontwikkeling
 
14-10-2019
Pachter schiet tekort in zijn verplichtingen
Pachter gebruikt gepachte gronden niet langer voor uitoefening voor bedrijfsmatige landbouw.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 15-10-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:8471
Opdrachtgever verwijt makelaar schending zorgplicht in verband met het niet tijdig inroepen van een recht van terugkoop. Of daarvan sprake is, kan in het midden blijven omdat het oorzakelijkheid verband tussen deze beroepsfout en de gestelde schade onvoldoende onderbouwd is.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 15-10-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:8473
Vraag of huur is opgezegd. Bewijsopdracht.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 04-10-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:4632
Trefwoorden: SubsidieSamenvatting:Eiseres heeft subsidie aangevraagd voor innovatie en modernisering van haar agrarische onderneming. Eiseres legt zich (o.a.) toe op de kiwibesteelt. In de tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat verweerder de beoordeling van de aanvraag van eiseres op een paar onderdelen niet inzichtelijk heeft gemaakt. In haar nadere motivering heeft verweerder dit ge
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 02-5-2019
ECLI:NL:GHSHE:2019:1680
Artikel 3.30a Wet IB 2001, afschrijving tot bodemwaarde. Zijn de mestsilo, het strooiselhok, de erfverharding en de plaat/sleufsilo’s aanhorigheden in de zin van artikel 3.30a, lid 2, van de Wet IB 2001?Het Hof volgt het standpunt van de Inspecteur dat voor de term aanhorigheden beslissend is of de bouwwerken ‘behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan’ het gebouw.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 17-10-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:7659
Verzoekster heeft bijstand gevraagd omdat het plafond aan studiefinanciering is bereikt. Zij kan in aanmerking komen voor een levenslanglerenkrediet als zij haar diploma voor een eerder afgeronde studie aanvraagt. Dat heeft zij nog niet gedaan. Geen recht op bijstand.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 24-5-2019
ECLI:NL:GHSHE:2019:1985
Verzoeker dient een verzoek tot herziening van de uitspraak van het Hof in. De feiten en omstandigheden die verzoeker naar voren brengt, voldoen niet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 8:119, lid 1, van de Awb zodat het verzoek tot herziening door het Hof is afgewezen.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 24-5-2019
ECLI:NL:GHSHE:2019:1986
Artikel 34 Wet mrb: naheffing motorrijtuigenbelasting in buitenlands-kenteken-geval. De Inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd over de tijdvakken van 13 april 2016 tot en met 23 januari 2017. Naar het oordeel van het hof heeft belanghebbende aannemelijk gemaakt dat de auto hem in Nederland op een later moment ter beschikking stond dan 13 april 2016 (vgl. Hoge Raad 5 april 2019, nrs. 18/02
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 24-5-2019
ECLI:NL:GHSHE:2019:1981
Art. 4:17, eerste lid, van de Awb. Dwangsom wegens niet tijdig beslissen. Onredelijk late ingebrekestelling? Een- of tweemaal een dwangsom verschuldigd?
Verder lezen