Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
01-12-2016
Zijn uw grondmonsters nog actueel?
Zorg voor recente grondmonsters bij deelname aan derogatie en/of fosfaatdifferentiatie.
 
01-12-2016
Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december
Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.
 
28-11-2016
Uitbreiding maatregelen vogelgriep
Buitenstaanders mogen het erf van een pluimveebedrijf slechts onder strenge voorwaarden betreden.
 
24-11-2016
Denk aan schenkingen
 
24-11-2016
Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding
Inzet mobiele mestscheider valt onder de milieuregelgeving, omdat deze als een vast opgestelde installatie wordt gezien.
 
 
Kennisbank 
 
05-12-2016
Verkrijgende of bevrijdende verjaring
Beroep op bevrijdende verjaring slaagt, omdat rechthebbende gedurende twintig jaar niet is opgetreden tegen inbreuk op zijn bezit
 
02-12-2016
Melden mutaties schapen en geiten geen randvoorwaarde meer
Melden van mutaties van schapen en geiten in het I&R-systeem blijft wel verplicht op basis van andere regelgevingen.
 
02-12-2016
Lichthinder door glastuinbouwbedrijf
Omwonende benadeelt door vaststelling maatwerkvoorschriften met betrekking tot afscherming van assimilatiebelichting
 
01-12-2016
Derogatie 2013 vervalt bij overschrijden gebruiksnormen
College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat de regelgeving en de toelichting voldoende duidelijk was over de consequenties bij het niet voldoen aan de derogatievoorwaarden.
 
01-12-2016
Afwaardering vordering en landbouwvrijstelling
Afwaardering van een vordering in 2008 valt nog onder de oude landbouwvrijstelling.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3258
Bij besluit van 6 januari 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Verder lezen
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3257
Bij besluit van 17 januari 2014 heeft het college de aan [vergunninghouder] krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleende vergunning voor het exploiteren van een vleeskuikenbedrijf gewijzigd.
Verder lezen
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3271
Bij besluit van 29 januari 2015 heeft, voor zover thans van belang, het college besloten dat de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer over beheerjaar 2014, die haar op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Drenthe (hierna: de SNL) is verleend, niet zal worden uitbetaald.
Verder lezen
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3275
Bij besluit van 27 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan ``Zandstraat 99`` vastgesteld.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3234
Bij besluit van 8 mei 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot kinderopvangtoeslag van [appellant] voor het jaar 2012 herzien en vastgesteld op nihil.
Verder lezen
 
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3267
Bij besluit van 21 april 2015 heeft het college niet voldaan aan een verzoek van [appellant] om hem betreffende gegevens in de Basisregistratie Personen (hierna: de brp) te wijzigen.
Verder lezen
 
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3259
Bij besluit van 6 februari 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het aan [appellante] toegekende voorschot kinderopvangtoeslag over 2014 herzien en vastgesteld op nihil.
Verder lezen
 
 
Raad van State / 07-12-2016
ECLI:NL:RVS:2016:3273
Bij besluit van 18 februari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ``Kern Urmond - Kern Berg`` vastgesteld.
Verder lezen