Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-01-2021
Maatregelen ruggenteelt op klei- en lossgronden
Maatregelen moeten afspoeling van nutrienten en gewasbschermingsmiddelen beperken.
 
13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.
 
13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke
Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan.
 
07-01-2021
Derogatie aanvragen voor 1 februari
Voorwaarden toepassen derogatie vrijwel ongewijzigd
 
05-01-2021
Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari
 
 
Kennisbank 
 
18-01-2021
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
Zakelijke aanvragers kunnen vanaf 2021 subsidie krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen en windturbines.
 
18-01-2021
Waarde verpachte gronden 2020
Belastingdienst publiceert normwaarden voor de waardering van verpachte gronden in box 3.
 
14-01-2021
CBb wil nader advies over fosfaattoestand perceel
CBb wil weten of er een relatie is tussen Pw-waarde en PAL-waarde en of de vastgestelde fosfaattoestand iets zegt over fosfaattoestand van het voorgaande jaar.
 
14-01-2021
Aandachtspunten opgave aanvullende gegevens mest
Opgave moet voor 1 februari ingediend worden.
 
12-01-2021
Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd
Verhoging vrijstelling met 1.000 euro vanwege coronacrisis.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 08-1-2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:166
Kort geding. executiegeschil; schorsing tenuitvoerlegging Italiaans vonnis; overgangsrecht EEX-Vo II; restitutierisico
Verder lezen
 
Gerechtshof Amsterdam / 27-10-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2917
Verenigingsrecht. Besluit van bestuur van vereniging van volkstuinders tot opzegging lidmaatschap van de appellante. Ingevolge artikel 2:15 BW had de appellante binnen een jaar na de dag waarop zij van het opzeggingsbesluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd, een vordering tot vernietiging daarvan kunnen indienen bij de rechtbank. Zij heeft dit niet gedaan, zodat het besluit tot opzeggi
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 15-1-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:333
Bij besluit van 29 september 2020 heeft verweerder omgevingsvergunning verleend voor het herinrichten van dertien agrarische percelen naar bos en natuur. Niet in geschil is dat die aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat verweerder toereikend heeft gemotiveerd dat de gevolgen van de omgevingsvergunning niet onaanvaardbaar zijn voor de gebrui
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 05-1-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:200
vernietiging van besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van konijnen in de provincie Zuid-Holland. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet heeft aangetoond dat de ontheffing nodig is in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 12-1-2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:15
huur hotel; nieuwe huurder; afspraak betaling restant exploitatievergoeding die met vorige huurder was afgesproken – mag dat? artikelen 7:307 en 308 BW nvtp
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 13-1-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:252
Bindend advies. Uitspraak van de Commissie Handhaving, een orgaan van de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten, gedaagde. (Deze stichting is een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS- en mobiele internetdiensten in Nederland.) Beoordeling aan de hand van Titel 15 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (“Vaststellingsovereenkomst”) of eis
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 01-12-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:3305
Heeft een minderheidsaandeelhouder door een uittredingsprocedure als bedoeld in artikel 2:343 lid 1 BW in te stellen en te handhaven in strijd met de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid gehandeld en/of misbruik van procesrecht gemaakt en daardoor onrechtmatig gehandeld jegens zijn medeaandeelhouders? De minderheidsaandeelhouder wordt verweten in de uittredingsprocedure de waarhei
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 23-9-2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:4034
verzoek smartengeld gehoorbeschadiging politie - bevrijdende verjaring - oorzaak gelegen in schietoefeningen 1985 - beroep ogg
Verder lezen