Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
23-11-2017
Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor
Blokkerende zeggenschap moet op het moment van aanvragen blijken uit de inschrijving in het handelsregister
 
23-11-2017
Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen
Europese verordeningen verzetten zich niet tegen contractueel overeengekomen doorbetaling bedrijfstoeslag aan kalverintegratie.
 
21-11-2017
Gebruik en verantwoording van spuiwater
Spuiwater uit luchtwassers mag slechts onder voorwaarden gebruikt worden als meststof
 
15-11-2017
Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd
Definitieve besluitvorming over het verkrijgen van derogatie zal pas rond april 2018 plaatsvinden
 
15-11-2017
Betalingsregeling voor procederende bedrijven
Individuele bedrijven hebben nog wel de mogelijkheid aan te tonen dat het fosfaatreductieplan een disproportionele last.
 
 
Kennisbank 
 
23-11-2017
Blokkerende zeggenschap te laat geregeld
Blokkerende zeggenschap jonge landbouwers kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden.
 
22-11-2017
BTW-aftrek onvolledige facturen
Recht op aftrek van voorbelasting mag niet geweigerd worden alleen omdat een factuur niet aan alle formele eisen voldoet.
 
21-11-2017
Geen duidelijkheid over overdrachtsbelasting interne koelcellen
Hoge Raad verwijst geding over heffing van overdrachtsbelasting over koelcellen en stellages terug naar gerechtshof.
 
21-11-2017
Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen
Europese verordeningen verzetten zich niet tegen contractueel overeengekomen doorbetaling bedrijfstoeslag aan integratiebedrijf.
 
20-11-2017
Fosfaatrechten van pachter of verpachter?
Oude pachtdiscussie zal oplaaien na invoering van het stelsel van fosfaatrechten.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 17-11-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:916
Medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd en vuurwapenbezit. Alternatief scenario verworpen. Gevangenisstraf van 18 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 17-11-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:915
Medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd en vuurwapenbezit. Alternatief scenario verworpen. Gevangenisstraf van 18 maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 17-11-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:913
(Mede)plegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd en vuurwapenbezit. Alternatief scenario verworpen. Gevangenisstraf van 18 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 15-11-2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:6060
De Gemeente heeft een aantal besluiten genomen, die zijn vernietigd door de bestuursrechter. Die besluiten moeten daarmee als onrechtmatig worden aangemerkt. De Gemeente heeft echter ook een aantal besluiten genomen, die niet zijn vernietigd en die als rechtmatig moeten worden aangemerkt.De betrokkenen vorderen schadevergoeding op te maken bij staat. Om tot een schadestaatprocedure te kunnen word
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 06-11-2017
ECLI:NL:OGEAC:2017:169
Bestuurdersaansprakelijkheid, opening off shore rekening op naam van andere entiteit.
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 21-11-2017
ECLI:NL:OGEAC:2017:168
Belanghebbende betaalt de op aangifte verschuldigde winstbelasting te laat, maar op Naf. 2.700 na, wel voordat een naheffingsaanslag is opgelegd. De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op van Naf. 2.700 met een maximale verzuimboete van Naf. 7.300. Het Gerecht is van oordeel dat artikel 4.6, lid letter c van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht van toepassing is, waarin staat dat
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 21-11-2017
ECLI:NL:RBOVE:2017:4391
Afwijzing van de vordering tot het verlenen van medewerking aan het weer inschrijven van de man in de basisregistratie personen van de gemeente.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 08-11-2017
ECLI:NL:RBDHA:2017:13599
Kort geding. Inkoopprocedure thuiszorg. Uitsluiting van deelname vanwege het vermoeden van fraude. Op het moment van het nemen van de beslissing tot uitsluiting had gedaagde geen gegronde reden om tot uitsluiting van de aanbieding eiseres over te gaan. Eiseres heeft echter geen belang bij toewijzing van haar vordering om de uitsluiting ongedaan te maken, omdat gedaagde op grond van de huidige bevi
Verder lezen