Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
24-05-2017
De-minimisverklaring bij steunverlening
Bonus in het kader van het fosfaatreductieplan valt onder de de-minimissteun.
 
24-05-2017
Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen
Gebruiker perceel kan niet bewijzen dat hij een tegenprestatie heeft voldaan.
 
23-05-2017
Inschrijving in handelsregister correct?
Zorg voor correcte inschrijving bij aanvraag betalingsrechten uit Nationale Reserve of extra hectarebetaling voor jonge landbouwers.
 
18-05-2017
Afspraak fiscus over burenhulp
Werkzaamheden bij andere ondernemingen mag onder voorwaarden worden gerekend tot de winst uit onderneming.
 
16-05-2017
Hoger beroep fosfaatreductieplan
Staatssecretaris van Economische Zaken stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de voorzieningenrechter
 
 
Kennisbank 
 
24-05-2017
Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen
Gebruiker perceel kan niet bewijzen dat hij een tegenprestatie heeft voldaan.
 
23-05-2017
Succesvol beroep varkensbedrijven tegen WOZ-waarde
Heffingsambtenaar houdt geen rekening met alternatieve berekeningswijze voor grotere varkensbedrijven.
 
23-05-2017
De-minimisverklaring bij steunverlening
Bonus in het kader van het fosfaatreductieplan valt onder de de-minimissteun.
 
22-05-2017
Schadeloosstelling is geen winst uit onderneming
De compensatie voor financieringslasten van de nieuwe woning ziet enkel op in priv geleden schade.
 
18-05-2017
Beroep op Nationale Reserve op onjuiste gronden afgewezen
Inschrijving in handelsregister niet bepalend voor de vraag of aanvrager eerder een landbouwbedrijf heeft gehad.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 19-1-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:1906
niet-ontvankelijkheidsverweer ex 7:681 sub 1a jo. 7:686a lid 4 a BW in kort geding verworpen (bewijs ontslag op staande voet en onverwijlde mededeling onvoldoende gebleken)
Verder lezen
 
Raad van State / 24-5-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1381
Bij besluit van 28 september 2016 hebben provinciale staten het inpassingsplan ``Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl`` vastgesteld.
Verder lezen
 
Raad van State / 24-5-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1397
Bij besluit van 11 oktober 2016, nr. 17, heeft de raad het bestemmingsplan ``Minister Cremerstraat 8 te Zeijen`` vastgesteld.
Verder lezen
 
Raad van State / 24-5-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1372
Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ``Buitengebied 2016`` vastgesteld.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 18-4-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:3641
Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst gebaseerd op artikel 7:671b jo 7:669 lid 2 sub d en g BW afgewezen: verbetertraject onvoldoende en evenmin voldoende gebleken van verstoorde arbeidsrelatie zodanig dat van werkgever voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd. Rekening gehouden met lange dienstverband en leeftijd werknemer.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 23-5-2017
ECLI:NL:GHSHE:2017:2272
Kennelijk onredelijke opzegging, voorgewende of valse reden, wederindiensttredingsvoorwaarde en gevolgencriterium (art. 7:681 (oud) BW).
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 10-3-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:3638
Voldoende aannemelijk is dat de auteursrechten van FSEL op het computerprogramma FDR2 dat op de server van Verum is geplaatst zijn uitgeput en dat dus met dat gebruik geen inbreuk wordt gemaakt. Er zijn wel aanwijzingen dat Verum inbreuk maakt door FDR2 in haar eigen software ten behoeve van derden te gebruiken en exploiteren. Nu onvoldoende concreet is dat de broncode van FDR2 met derden is gedee
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 21-4-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:3637
Huurrecht. Ter huisvesting van werknemers sluiten partijen een huurovereenkomst woonruimte tot de einddatum van een project. Verhuurder vordert onder meer huur over de opzegtermijn, omdat huurder niet heeft opgezegd tegen die einddatum. Uit de totstandkoming van de overeenkomst blijkt echter dat partijen zijn afgeweken van 7:271 lid 1 BW. Die afwijking is volgens artikel 7:271 lid 7 BW nietig, waa
Verder lezen