Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-08-2018
Leveringsplicht Cosun versoepeld
Cosun schaft de leveringsplicht af voor telers die dit jaar voldoende bieten hebben gezaaid.
 
09-08-2018
Droogtemaatregelen
Vooralsnog alleen verlenging uitrijdperiode mest op bouwland
 
08-08-2018
Grenzen aan toepassing BEX melkvee
Ondergrens ingesteld voor de melkproductie per koe en bovengrens voor het aandeel jongvee.
 
07-08-2018
Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie
Afvoer dikke fractie na mestscheiding met onaannemelijke gehalten wordt in het geheel niet meegenomen door RVO.nl.
 
02-08-2018
Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen
Erfverharding, mestsilo en sleufsilo zijn aanhorigheden bij een gebouw en daarom niet apart afschriijfbaar
 
 
Kennisbank 
 
14-08-2018
Ongebruikelijke terbeschikkingstelling
Gesplitste aankoop blote eigendom en erfpachtrecht is een ongebruikelijke terbeschikkingstelling, maar winstneming moet pas bij staking of vervreemding
 
13-08-2018
Dwangsom voor niet afgeven beschikking fosfaatrechten
Landbouwer stelt beroep in tegen het uitblijven van een besluit over zijn fosfaatrechten.
 
10-08-2018
Woning is geen verplicht privévermogen
Vraagstuk vermogensetikettering speelt niet voor de vennootschapsbelasting
 
09-08-2018
Fosfaatrechten voor jongveeopfokker
Ook de belangenafweging valt in het voordeel van de opfokker uit.
 
08-08-2018
Droogtemaatregelen
Minister neemt maatregelen naar aanleiding van de uitzonderlijke weersomstandigheden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-8-2018
ECLI:NL:CBB:2018:412
Regeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-8-2018
ECLI:NL:CBB:2018:411
Regeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-8-2018
ECLI:NL:CBB:2018:410
Regeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-8-2018
ECLI:NL:CBB:2018:409
Regeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 10-8-2018
ECLI:NL:OGEAC:2018:221
Beroepstermijn is overschreden. Maar omdat de Inspecteur geen bewijs kan leveren van het tijdstip van bekendmaking van de uitspraak op bezwaar, vangt de beroepstermijn op een later moment aan, zodat het beroep tijdig is ingediend.Belanghebbende heeft de vereiste aangifte niet gedaan waardoor bewijslast wordt omgekeerd. Het Gerecht acht evenwel de schatting onredelijk en vermindert het inkomen naa
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 10-8-2018
ECLI:NL:OGEAC:2018:220
Aan belanghebbende zijn over de belastingjaren 2014 en 2015 voorlopige aanslagen onroerende zaakbelasting (OZB) opgelegd. De OZB is geen tijdvakbelasting, maar een tijdstipbelasting, zodat art. 11 ALL geen wettelijke grond biedt om voor de OZB voorlopige aanslag op te leggen. De voorlopige aanslagen OZB dienen vernietigd te worden.
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 09-7-2018
ECLI:NL:OGEAC:2018:219
uitleg vaststellingsovereenkomst
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 13-8-2018
ECLI:NL:RBDHA:2018:9747
Geschil na beëindigde samenwerking. Bevoegde rechter. Merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en deels auteursrechtinbreuk aangenomen. Ongeoorloofde mededinging door klanten te benaderen.
Verder lezen