Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-02-2020
Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter
Wanneer gepachte niet persoonlijk wordt gebruikt, kan dit leiden tot ontbinding van de pachtovereenkomst.
 
19-02-2020
Vermogensversterkend krediet voor jonge landbouwers
Krediet mogelijk voor investeringen die het bedrijf duurzamer maken.
 
12-02-2020
Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw
Kabinet stelt ruim 500 miljoen beschikbaar voor vrijwillige opkoop veehouderijbedrijven en innovatie en verduurzaming van stallen
 
12-02-2020
Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen
Kabinet wil alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen honoreren
 
10-02-2020
Regels sleepvoetbemesten 2020
Op klei- en veengrond mag onder voorwaarden met water verdunde mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester
 
 
Kennisbank 
 
20-02-2020
Bewuste terugtrekking percelen is geen kennelijke fout
Geen kennelijke fout, omdat de opgave conform de bedoelingen was ingediend
 
19-02-2020
Beroep op verbod op reformatio in peius slaagt niet
RVO mag subsidiabele oppervlakte in bezwaarfase alsnog kleiner vaststellen, wanneer deze bevoegdheid om andere reden bestaat
 
18-02-2020
Openstelling SDE++ op 29 september 2020
Rangschikking aanvragen op basis van verwachte subsidie per vermeden CO2-emissies
 
17-02-2020
Niet persoonlijk gebruik leidt tot ontbinding pachtovereenkomst
Het niet voorbehouden in de vennootschapsakte van de zeggenschap over het gepachte levert een tekortkoming op
 
14-02-2020
Nieuwe Regeling onwerkbaar weer
Werkgever kan na een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 18-2-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:593
Kantonrechter verklaart zich onbevoegd tot oordelen omdat sprake is van een pachtovereenkomst, maar laat verwijzing naar de pachtkamer achterwege en verwijst de zaak naar de rol. Staat tegen dit vonnis hoger beroep open?
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 19-12-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:10360
De werkzaamheden die als trouwambtenaar worden verricht, kwalificeren niet als overheidshandeling. De vergoeding die wordt ontvangen ziet niet zozeer op het sluiten van het huwelijk (daarvoor is al leges betaald) als wel op het feit dat degene die is ingehuurd een bekende Nederlander is. Voorts geldt dat de prestatie niet als een dienst door een uitvoerend kunstenaar als zodanig kan worden aangeme
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 27-1-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:1160
verzet ongegrond. Buiten redelijke twijfel dat het beroep onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603) niet anders dan gegrond moet worden verklaard.
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 24-1-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:239
In 2013 is bij belanghebbende een XTC-laboratorium aangetroffen. Bij doorzoeking van zijn woning zijn verschillende financiële documenten gevonden met betrekking tot onder meer 2010. Tijdens politieverhoren heeft belanghebbende verklaringen afgelegd over zijn inkomsten in 2008 en 2009. De Inspecteur heeft navorderingsaanslagen IB 2008 en 2009 opgelegd met boete en een navorderingsaanslag IB 2
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 04-2-2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:471
Paspoortwet, Nederlandse nationaliteit bij bigamie. Erkenning door gehuwde man van kinderen uit bigaam huwelijk is niet in strijd met de openbare orde (artikel 3:40 BW). Kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit gekregen op grond van artikel 4, tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap en hebben recht op een Nederlands paspoort.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 20-2-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:1425
Bekering – eerdere asielaanvragen in 1999 en 2000, thans derde asielaanvraag - weging van verklaringen van derden is onvoldoende gemotiveerd – verklaringen van derden die betrekking hebben op onder meer feitelijke gedragingen van eiser gedurende een zeer lange periode – “nieuwe inzichten” in de zin van WI 2019/18.De verklaringen van derden in de onderhavige procedur
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 14-11-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:5198
WOZ. Procesbelang huurder van sociale huurwoning. De rechtbank kiest voor een ruime benadering van het procesbelang. Anders ontstaat de situatie dat de toegang tot de rechter (procesbelang) afhankelijk is van de slaagkans van de materiële gronden (hoogte WOZ-waarde). Daardoor zou ook de bewijslastverdeling in WOZ-zaken, waar de heffingsambtenaar de hoogte van de WOZ-waarde aannemelijk moet ma
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 14-11-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:5197
WOZ. Procesbelang huurder van sociale huurwoning. De rechtbank kiest voor een ruime benadering van het procesbelang. Anders ontstaat de situatie dat de toegang tot de rechter (procesbelang) afhankelijk is van de slaagkans van de materiële gronden (hoogte WOZ-waarde). Daardoor zou ook de bewijslastverdeling in WOZ-zaken, waar de heffingsambtenaar de hoogte van de WOZ-waarde aannemelijk moet ma
Verder lezen