Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
18-07-2019
Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet
RVO.nl hoeft volgens CBb niet terug te komen op in rechte vaststaand, maar achteraf bezien onjuist besluit, tenzij dit evident onredelijk is.
 
16-07-2019
Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en
Sectororganisaties verzoeken minister om algemeen verbindend verklaren van onderzoeksprogramma`s en de financiering daarvan
 
11-07-2019
Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen
Aantal hoog-gebruikende bedrijven neemt niet substantieel af
 
10-07-2019
Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire
De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.
 
05-07-2019
Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond
Afzonderlijke sectoren blijven ieder onder zowel het fosfaat- als het stikstofproductieplafond
 
 
Kennisbank 
 
17-07-2019
Openstelling en wijzigingen SDE+ subsidie
Vanaf 2020 worden ook andere emissiereductietechnologien gestimuleerd
 
16-07-2019
Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet
RVO.nl hoeft volgens CBb niet terug te komen op in rechte vaststaand, maar achteraf bezien onjuist besluit, tenzij dit evident onredelijk is. Rechtszekerheid is daarbij in beginsel belangrijker dan het financile belang.
 
12-07-2019
Inschaarder krijgt niet excretieforfait van uitschaarder
Voor ingeschaarde droogstaande melkkoeien geldt het laagste (fosfaat)excretieforfait
 
11-07-2019
Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire
De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.
 
10-07-2019
Knelgevallenregeling fosfaatrechten en te hanteren melkproductie
Voor de melkproductie moet uitgegaan worden van een periode die representatief is en aansluit bij de bijzondere omstandigheden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 16-7-2019
ECLI:NL:GHSHE:2019:2540
Geschil tussen een boer en een gemeente over de uitleg van overeenkomsten in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Volgens de boer was het de bedoeling van de omstreden bepaling in de overeenkomsten mogelijk te maken op een perceel van zijn bedrijf woningen te bouwen. De gemeente stelt dat deze bepaling de wijziging van de bestemming van de voormalige bedrijfswoning in burgerwoningbouw bet
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 15-7-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:3232
De rechtbank Midden-Nederland vernietigt de vergunning die is verleend aan een Flevolandse veehouderij die wilde uitbreiden. Vergunning werd eerder verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde op 29 mei echter dat het uitbreiden op basis van het PAS niet mag omdat niet duidelijk is of de genomen herstelmaatregelen ook daadwerkelijk een positief effect hebben. De
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 12-7-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:5909
omgevingsvergunning zonnepark Den Helder
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 04-7-2019
ECLI:NL:RBLIM:2019:6102
Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en in werking hebben van een pluimveestal (omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, c, e en i van de Wabo). Gelijktijdig met de procedure tot verlening van deze omgevingsvergunning heeft een procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan gelopen, die dezelfde ontwikkeling planologisch mogelijk
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 16-5-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:1980
Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding; artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964; dienstbetrekking?
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 17-7-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:5633
Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering ivm schending inlichtingenplicht. Klare taal.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 15-7-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:3126
Griffierecht te laat en gedeeltelijk betaald. Eiseres heeft verzocht om de nota en betalingsherinnering anders in te richten. Er is geen grond voor het oordeel dat het niet duidelijk was van wie of voor welk beroep het griffierecht werd geheven. Overigens is een gedeelte van het griffierecht betaald. Ook hieruit blijkt dat duidelijk was voor welke zaak het griffierecht werd geheven. Het ligt op d
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 17-7-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:5657
Eiseres heeft op 17 augustus 2018 gemeld dat zijn met ingang van 16 mei 2018 geen medebewoner meer heeft. Wijziging uitkering door niet langer toepassing kostendelersnorm per meldingsdatum 17 augustus 2018. Analoge toepassing artikelen 43 en 44 Pw.
Verder lezen