Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
15-11-2018
Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten
Verlenging afschrijvingstermijn van voor 1 januari 2018 aangekochte rechten ongedaan gemaakt.
 
14-11-2018
Geen betalingsrechten meer na 2020
Noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten is verdwenen.
 
13-11-2018
Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 3 december open
Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.
 
08-11-2018
Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk
Tegen besluit tot doorhaling fosfaatrechten kan bezwaar ingesteld worden on het doorhalen teniet te doen.
 
08-11-2018
Dubbelclaim bij verkocht perceel
Koper beschikt niet over een geldige gebruikstitel op peildatum.
 
 
Kennisbank 
 
14-11-2018
Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten
Verlenging afschrijvingstermijn van voor 1 januari 2018 aangekochte rechten ongedaan gemaakt.
 
14-11-2018
Melkveebedrijf heeft fosfaatrechten nodig voor alle nuchtere
RVO.nl komt terug op eerder ingenomen standpunt.
 
13-11-2018
Geen betalingsrechten meer na 2020
Noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten is verdwenen.
 
13-11-2018
Rechter treft geen voorziening voor vleesveehouders
De vraag naar de juiste wetsuitleg inzake de fosfaatrechten moet in een bodemprocedure beantwoord worden.
 
12-11-2018
Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 3 december open
Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 15-11-2018
ECLI:NL:RBNNE:2018:4653
Homologatie, surseance, akkoord.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 13-11-2018
ECLI:NL:GHARL:2018:9904
Schade aan ligboxstal. Vervalbeding uit Algemene voorwaarden vernietigd. Beroep op verjaring en schending klachtplicht verworpen. Deskundigenonderzoek naar tekortkomingen aannemer en causaal verband met de schade.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 17-10-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:9323
Besmetting van rozen plantmateriaal met ralstonia. Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Tekortkoming is niet toerekenbaar.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 31-10-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:9317
Vordering ontruiming door gemeente van onroerende zaak/woning toegewezen. Geen (analoge) toepassing van art. 7:269 BW (vgl. HR 29 oktober 1982, NJ 1983/213 (Tolsma/Rens)) en HR 28 januari 1994, NJ 1994/421 (AHAM/Malherbe)). Gedaagde is geen onderhuurder van een onroerende zaak die als zelfstandige woonruimte werd verhuurd.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 19-10-2018
ECLI:NL:RBOVE:2018:4385
Uitleg arbitraal beding. Voorzieningenrechter onbevoegd.
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 05-11-2018
ECLI:NL:OGEAC:2018:289
Vordering bank onder garantstelling; bestaan garantstellingen; verweren die betrekking hebben op verhouding tussen bank en kredietnemer voor wie gedaagde zich garant heeft gesteld
Verder lezen
 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 07-11-2018
ECLI:NL:OGEAA:2018:678
civiel recht, comparitie gelast
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 24-10-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:9336
Zorgplicht zorgverzekeraar. In dit concrete geval handelt de zorgverzekeraar onrechtmatig door aan verwijzende tandartsen een brief te sturen met ernstige bezwaren ten aanzien van de zorg in een kliniek zonder dat zij daartoe grond had.
Verder lezen