Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-02-2019
Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!
Scheurmonster in meeste gevallen verplicht na het scheuren,doodspuiten of vernietigen van grasland.
 
13-02-2019
Controle benutting ontwikkelingsruimte PAS
Realisatietermijn van twee jaar kan onder voorwaarden worden verlengd.
 
07-02-2019
Melkveehouder beschikt niet over feitelijke beschikkingsmacht
Bepalingen in gebruiksovereenkomst beperken de vrijheid om over de percelen te beschikken.
 
05-02-2019
Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending
Diverse bemesters mogen niet meer gebruikt worden.
 
05-02-2019
Melden mestuitrijden met sleepvoet en waterverdunning
Gebruik sleepvoet met waterverdunning moet vooraf gemeld worden.
 
 
Kennisbank 
 
18-02-2019
Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
Voorwaarden deelname aan vrijstellingsregeling zijn aangescherpt ten opzichte van voorgaande jaren.
 
18-02-2019
Voorlopige cijfers fosfaat- en stikstofproductie 2018
Melkveehouderij moet stikstofproductie op korte termijn terugbrengen om een generieke korting te voorkomen.
 
15-02-2019
Werkingscoëfficiënt na mestscheiding
Bij mestbewerking zal bij de dunne fractie met een werkingscofficint van 80% gerekend moeten worden.
 
15-02-2019
Nationale reserve 2019 i.v.m. percelen algemeen belang
Extra betalingsrechten voor percelen die voor het algemeen belang werden gebruikt en nu weer in gebruik zijn als landbouwgrond.
 
14-02-2019
Uitschaarder moet fosfaatrechten overdragen
Fosfaatrechten ten onrechte toegekend aan uitschaarder vanwege een niet-correcte I&R-registratie
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 09-1-2019
ECLI:NL:RBOVE:2019:565
Vordering overdracht fosfaatrechten door houder aan eigenaar afgewezen. Geen sprake ongerechtvaardigde verrijking.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 12-2-2019
ECLI:NL:CBB:2019:65
Bestuurlijke boete. Overtreding art 19 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gebruik gewasbeschermingsmiddel met een niet toegelaten werkzame stof. Hoogte van de boete. Recidive. Matiging wegens overschrijding redelijke termijn.Art 19, 90, 97 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biocidenArt 33a Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.Art 9.6 en 9.7 Regeling gewasbschermingsmiddelen en
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 12-2-2019
ECLI:NL:CBB:2019:63
Uitvoeringsregeling GLB, weigering uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling en extra betaling voor jonge landbouwers voor het jaar 2016. Melding bedrijfsoverdracht. Artikel 8 van Verordening 809/2014 en artikel 4.10 van de Uitvoeringsregeling.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 23-1-2019
ECLI:NL:RBDHA:2019:1304
vonnis incident
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 25-1-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Nog geen statusvoorlichting, onbekende biologische vader, geen ernstige ontwikkelingsbedreiging.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 08-2-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:1212
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling. Waarde aandelen. Op verzoek van partijen is waarde bepaald op basis van de in het geding gebrachte financiële stukken. Partneralimentatie. Behoefteverweer in strijd met beginselen goede procesorde. Netto bedrag vastgesteld, omdat alimentatiegerechtigde in Israël woont en te ontvangen partneralimentatie voor haar onbelast is. Verzoek tot limitering afg
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 10-12-2018
ECLI:NL:RBGEL:2018:5768
Kort geding. Nakoming van overeenkomst onder andere strekkende tot overdracht van modelrecht op de zogenaamde Snowcuber. Verleende kwijting zag niet op deze (eerdere) verplichting.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 30-1-2019
ECLI:NL:RBOVE:2019:536
Aansprakelijkheid voor tekorten in faillissementen op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 1 BW). Benadeling van schuldeisers.
Verder lezen