Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
29-03-2023
Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave
Analyse fosfaattoestand mag niet ouder zijn dan vier jaar
 
29-03-2023
Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen
Uitstoot fijndstof uit stalllen moet in 2030 gehalveerd zijn
 
23-03-2023
NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee
Handhavingsgrens vangletsel wordt in 2024 verlaagd van 2% naar 1%
 
22-03-2023
Regelgeving scheuren grasland
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en verschillende voorwaarden.
 
16-03-2023
Verpachter moet schade pachter vergoeden
Verpachter geeft ten onrechte garantie af dat gepachte geschikt is voor tulpenteelt, geen onderzoeksplicht pachter
 
 
Kennisbank 
 
23-03-2023
Regelgeving scheuren grasland
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en verschillende voorwaarden.
 
22-03-2023
Openstelling TEK-regeling op 21 maart (Aanvulling)
Definitieve regeling tegemoetkoming energiekosten vastgesteld voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen
 
15-03-2023
Ontheffing dempen sloot terecht geweigerd
Dempen van een historische sloot leidt tot onaanvaardbare aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden
 
13-03-2023
Plafondkorting graasdierpremie schapen 2022
Vermindering aantal schapen waarover premie wordt uitbetaald vanwege dreigende overschrijding budget
 
09-03-2023
Natuurvergunning ten onrechte positief geweigerd
Nieuw te nemen besluit door provincie biedt de aanvrager de mogelijkheid de aanvraag aan te vullen met een passende beoordeling of voorstel voor beschermingsmaatregelen te doen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 29-3-2023
ECLI:NL:RBGEL:2023:1734
Omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex. Definitie bouwperceel. Omgevingsvergunning gelet op de ruimtelijke impact niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 30-3-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:4369
Beëindiging uitkering Ziektewet Uitkering Ziektewet beëindigd naar Eerstejaars Ziektewetbeoordeling. Medisch onderzoek voldoende zorgvuldig, belastbaarheid voldoende gemotiveerd en geschiktheid functies ook voldoende gemotiveerd.
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 28-3-2023
ECLI:NL:GHSHE:2023:1004
Koop van een paard. Weens Koopverdrag. Geen vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling. Geen wezenlijke tekortkoming, dus ook geen rechtsgeldige ontbinding van de koopovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking, kostenvergoeding.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 29-3-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:572
Het deskundigenrapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Het Uwv is er niet in geslaagd om buiten twijfel te stellen dat de toegenomen arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een andere ziekteoorzaak. Onjuiste medische grondslag besluit. Vernietiging besluit. Nieuwe beslissing op bezwaar. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 29-3-2023
ECLI:NL:RBGEL:2023:1725
WW. Uitkering wegens betalingsonmacht werkgever. Verrekening inkomsten uit een andere dienstbetrekking. Het UWV geeft een onjuiste uitleg aan artikel 3:2, vierde lid, aanhef en onder a, van het AIB.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 16-2-2023
ECLI:NL:GHDHA:2023:393
Btw-compensatiefonds. De werkzaamheden van belanghebbende, bestaande uit de gescheiden inzameling dan wel inzameling en nascheiding van verpakkingsafval en de registratie van de ingezamelde hoeveelheden verpakkingsafval, vormen een economische activiteit.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 16-2-2023
ECLI:NL:GHDHA:2023:392
Btw-compensatiefonds. De werkzaamheden van belanghebbende, bestaande uit de gescheiden inzameling dan wel inzameling en nascheiding van verpakkingsafval en de registratie van de ingezamelde hoeveelheden verpakkingsafval, vormen een economische activiteit.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 29-3-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:577
De wrakingskamer heeft in de beslissing van 6 maart 2023 geoordeeld dat de beslissing van de behandelend rechter om Roeloffs niet te horen niet kan leiden tot wraking. Doordat verzoeker heeft aangekondigd dat hij de behandelend rechter opnieuw zal wraken als Roeloffs niet zal worden gehoord op de zitting, heeft verzoeker blijk gegeven van misbruik van het wrakingsmiddel. De Raad ziet dan ook aanle
Verder lezen