Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
18-07-2024
Rechtbank: niet aannemelijke gehalten dikke fractie ten onrechte
Fraus legis-bepaling Meststoffenwet biedt geen grondslag om gerapporteerde gehalten waarbij alleen aanwijzingen zijn dat deze niet aannemelijk zijn buiten beschouwing te laten
 
17-07-2024
Subsidieregeling behoud graslandareaal opengesteld
Subsidieregeling ondersteunt derogatiebedrijven in het opvangen van de hogere mestafzetkosten als gevolg van afbouw mestplaatsingsruimte
 
11-07-2024
Structurele opzet Investeringsfonds duurzame landbouw
Boeren kunnen financiering onder gunstige voorwaarden aanvragen voor investeringen die zij doen bij een integrale omschakeling
 
10-07-2024
Regels grasland scheuren
Regels verschillen per grondsoort
 
04-07-2024
Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim
Bewijsstukken afhankelijk van gebruikstitel, RVO zal bij beoordeling bezwaar altijd contact opnemen met de andere partij die ook het gebruik geclaimd heeft
 
 
Kennisbank 
 
23-07-2024
Europese goedkeuring verplaatsingsregeling veehouderijen met
Regeling moet de door de landbouw veroorzaakte stikstofdepositie in overbelaste Natura 2000-gebieden verminderen
 
22-07-2024
Rechtbank: geen intern salderen voor niet-gerealiseerde
Ten onrechte uitgegaan van in 2012 verleende natuurvergunning, omdat de gevolgen van stikstofdepositie nooit passend waren beoordeeld en de daarin vergunde activiteiten voor een aanzienlijk gedeelte nooit waren gerealiseerd
 
22-07-2024
Verplichte bestrijding rundveeziekte IBR/IPV
Rundveehouders hebben de keuze tussen vaccineren en afvoer besmette runderen
 
19-07-2024
Tijdelijke voorziening nationale typegoedkeuring voor mobiele
Het is niet zeker of mobiele machines voldoen aan de gestelde toelatingseisen
 
15-07-2024
Rechtbank: niet aannemelijke gehalten dikke fractie ten onrechte
Fraus legis-bepaling Meststoffenwet biedt geen grondslag om gerapporteerde gehalten waarbij alleen aanwijzingen zijn dat deze niet aannemelijk zijn buiten beschouwing te laten
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 19-7-2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:3850
Beroep tegen weigering legaliserende omgevingsvergunning voor schuur en tegen oplegging last onder dwangsom. Beroep ongegrond. De schuur is niet vergunningsvrij. Geen concreet zicht op legalisatie.
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 19-7-2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:3856
Beroep n.a.v. opgelegde last onder dwangsom en invorderingsbesluit. Beroep gegrond; bestreden besluit vernietigd voor zover gericht tegen het invorderingsbesluit. Onvoldoende aannemelijk dat daadwerkelijk drie keer is vastgesteld dat niet aan het lastonderdeel is voldaan.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 12-7-2024
ECLI:NL:RBROT:2024:6468
Warenwet. NVWA niet onverwijld in kennis gesteld van schadelijke partij basmatirijst. Overtreding gepleegd door dochtervennootschap van eiseres, maar eiseres (holding) kan op grond van de Slavenburg-criteria worden aangemerkt als feitelijk leidinggevende. De minister was bevoegd tot het opleggen van een omzetgerelateerde bestuurlijke boete van € 870.000,-. Geen strijd met het ne bis in idem-
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 26-6-2024
ECLI:NL:RBNNE:2024:2772
Het college is terecht tot handhaving overgegaan. Door het aanleggen van een pad en elektra en het bouwen van bouwwerken, en het aanmeren van een schip zonder dat eisers daarvoor een vergunning hadden, hebben zij de Wabo en de Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân overtreden. De rechtbank is van oordeel dat er geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan het c
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 19-4-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:3928
IB/PVV; loon gaat niet op in de winst uit onderneming, alsnog aftrek van huurkosten (gegrond).
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 27-2-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:3937
In geschil is of een ontvangst van € 4.000 tot het loon behoort, maar het beroep faalt wegens omkering van de bewijslast omdat eiser de fereiste aangifte niet heeft gedaan.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 21-3-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:3959
inkomstenbelasting, omkering van de bewijslast, verzuimboete
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 11-7-2024
ECLI:NL:RBROT:2024:6791
Bijzondere bijstand voor warmtekosten - verweerder heeft stookkosten vergeleken met Nibud-prijzengids, maar CRvB heeft al geoordeeld dat deze berekeningswijze niet gehanteerd kan worden - motiveringsgebrek - rechtsgevolgen bestreden besluit blijven in stand door nadere motivering verweerder met verwijzing naar minima-effectrapportage van Nibud - niet aannemelijk dat eiser is benadeeld door vergel
Verder lezen