Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
13-12-2018
Zijn uw grondmonsters nog actueel?
Grondmonsters voor toepassing derogatie en fosfaatdifferentiatie mogen niet ouder zijn dan vier jaar.
 
13-12-2018
Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht
Niet volledig voldoen aan derogatievoorwaarden leidt tot een mestboete en kortingen op de uitbetaalde subsidies.
 
12-12-2018
Controleer besluit uitbetaling betalingsrechten
Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.
 
05-12-2018
Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd
Pachter niet gehouden betalingsrechten over te dragen aan de verpachter, in weerwil van bepaling over toekomstige rechten in pachtovereenkomst.
 
04-12-2018
Fosfaatrechten, voor welk jongvee?
Voor het jongvee op een melkveebedrijf geldt een andere regeling dan voor jongvee op een zoogkoeienbedrijf.
 
 
Kennisbank 
 
18-12-2018
Onterechte mestboetes vanwege geheime handhavingsmarges
RVO.nl had de vermeende overtreder al op het moment van het voornemen tot het opleggen van een boete op de hoogte moeten stellen van de marges.
 
14-12-2018
Voorlopige voorziening POR-regeling afgewezen
Voorzieningenrechter oordeelt dat het besluit om de ontheffing niet te verlengen niet evident onrechtmatig is
 
13-12-2018
Middelingsregeling IB weinig gebruikt
85% van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave maakt er geen gebruik van.
 
12-12-2018
Aantonen actieve landbouwer bij overdracht betalingsrechten
RVO.nl motiveert niet deugdelijk waarom voor het aantonen van actieve landbouwer bij overdracht betalingsrechten een andere regeling zou gelden dan bij uitbetaling rechten.
 
12-12-2018
Geitenhouderijen in Noord-Holland op slot
Vestiging of uitbreiding geitenhouderijen per 12 december 2018 op slot gezet.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 05-12-2018
ECLI:NL:RBGEL:2018:5399
Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:347 en ECLI:NL:RBGEL:2016:1583 (bevoegdheidsincident). Na beantwoording door het HvJ EU van prejudiciële vragen van de rechtbank met betrekking tot de uitleg van de artikelen 27 en 30 EEX-Verordening. Hoofdzaak. Vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen gedaagden. Hebben gedaagden met een voormalige werknemer van eiseressen samengespannen tot h
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 11-12-2018
ECLI:NL:CBB:2018:666
GLB 2016. Uitbetaling. Actieve landbouwer. Artikel 9, derde lid, Verordening 1307/2013. Melding overdracht betalingsrechten. Termijn indienen accountantsverklaring. Motiveringsgebrek
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 12-12-2018
ECLI:NL:CBB:2018:664
Voorlopige voorziening. Last onder bestuursdwang paarden. Artikel 2.2, lid 8, van de Wet dieren. Artikel 1.7, aanhef en onder c, van het Besluit houders van dieren.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 18-12-2018
ECLI:NL:CBB:2018:662
Prejudiciële vragen; Europees Visserijfonds (EVF); artikel 55, eerste lid, van Verordening 1198/2006; subsidiabele kosten; ``eigen bijdrage`` van derden
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 18-12-2018
ECLI:NL:RBAMS:2018:9204
Vorderingen worden toegewezen. Gedaagde is contract gebonden.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 11-12-2018
ECLI:NL:RBNHO:2018:11064
Afwijzing verzoek deelgeschil op grond van artikel 1019z Rv. De werkgever heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval niet erkend. De aansprakelijkheidsvraag kan in een deelgeschil aan de orde worden gesteld. Verzoeker heeft zijn stelling dat hij schade heeft geleden tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden onvoldoende onderbouwd. Gelet op de betwisting door de werkgever is op meerdere punten
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 11-12-2018
ECLI:NL:GHAMS:2018:4658
Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2017:3576 en ECLI:NL:GHAMS:2018:3024. Afwikkeling schadevordering. Buitengerechtelijke incassokosten.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 18-12-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:10298
Het betoog van eiseres dat artikel 31, vijfde lid, van de Pw wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel en (inter)nationale discriminatieverboden buiten toepassing dient te blijven, slaagt niet. De rechtbank stelt hierbij voorop dat de nationale wetgever in het kader van het toekennen van en het stellen van voorwaarden bij een sociale zekerheidsuitkering een ruime “margin of appreciation̶
Verder lezen